Sony Xperia E4g - Afspilning af musik

background image

Afspilning af musik

Brug appen Walkman® til at lytte til din favoritmusik og lydbøger.

1

Åbn startskærmsmenuen for Walkman®

2

Søg i alle sange, der er gemt på enheden

3

Vis den aktuelle afspilningskø

4

Albumcover (hvis tilgængelig)

5

Tap for at gå til den forrige sang i afspilningskøen

Berør og hold nede for at spole tilbage i den aktuelle sang

6

Afspil en sang, eller sæt den på pause

7

Tap for at gå til den næste sang i afspilningskøen

Berør og hold nede for at spole frem i den aktuelle sang

8

Bland sangene i den aktuelle afspilningskø

9

Gentag alle sange i den aktuelle afspilningskø

10 Statusindikator – Træk indikatoren, eller tap på linjen for at spole hurtigt frem eller tilbage

11 Samlet varighed for den aktuelle sang

12 Forløbet tid for den aktuelle sang

65

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Startskærm for Walkman®

1

Træk den venstre kant af skærmen til højre for at åbne startskærmsmenuen for Walkman®.

2

Rul op eller ned for at få vist indhold

3

Afspil en sang med appen Walkman®

4

Gå tilbage til musikafspillerskærmen i Walkman®.

Sådan afspiller du en sang med appen Walkman®

1

Tap på på din Startskærm, og find og tap derefter på .

2

Træk skærmens venstre kant til højre.

3

Vælg en kategori.

4

Tap på en sang for at afspille den.

Det kan være, at du ikke kan afspille ophavsretligt beskyttede elementer. Verificér, at du har de

nødvendige rettigheder til det materiale, du vil dele.

Sådan finder du sangrelaterede oplysninger online

Tap på albumcoveret, og tap derefter på knappen med uendelighedssymbolet

, mens der afspilles en sang i appen Walkman®.

Knappen med uendelighedssymbolet

giver dig adgang til onlineressourcer, som er

relateret til sangen, f.eks. videoer på YouTube™, sangtekster og oplysninger om kunstneren

på Wikipedia.

Sådan justerer du lydstyrken

Tryk på volumentasten.

Sådan minimerer du appen Walkman®

Når en sang afspilles, skal du tappe på for at gå til dinStartskærm. Appen

Walkman® fortsætter med at spille i baggrunden.

Sådan åbner du appen Walkman®, når den afspiller i baggrunden

1

Tap på , mens en sang afspilles i baggrunden, for at åbne vinduet seneste

anvendte programmer.

2

Tap på appen Walkman®.