Sony Xperia E4g - Begrænsning af opkald

background image

Begrænsning af opkald

Du kan blokere alle eller visse kategorier af ind- og udgående opkald. Hvis du har

modtaget en PIN2-kode fra din tjenesteudbyder, kan du også begrænse udgående

opkald ved hjælp af en liste med faste numre (FDN – Fixed Dialing Numbers). Hvis dit

abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan du sende alle indgående opkald

fra en bestemt kontakt direkte til talemeddelelsestjenesten. Hvis du vil blokere et bestemt

nummer, kan du gå til Google Play™ og hente apps, der understøtter denne funktion.

FDN understøttes ikke af alle netværksoperatører. Kontakt din netværksoperatør for at

verificere, at dit SIM-kort eller din netværkstjeneste understøtter denne funktion.

Sådan spærrer du ind- og udgående opkald

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald.

3

Tap på

Opkaldsspærring, og vælg derefter en indstilling.

4

Angiv adgangskoden, og tap på

Aktivér.

Når du første gang konfigurerer opkaldsspærring, skal du indtaste en adgangskode for at

aktivere funktionen opkaldsspærring. Du skal anvende den samme adgangskode senere, hvis

du vil redigere indstillinger for opkaldsspærring.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du faste numre

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald > Faste opkaldsnumre.

3

Tap på

Aktiver faste opkald eller Deaktiver faste opkald.

4

Indtast PIN2-koden, og tap på

OK.

Sådan får du adgang til listen med modtagere, du accepterer opkald fra

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald > Faste opkaldsnumre > Faste

opkaldsnumre.

49

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan ændrer du PIN2-koden til SIM-kortet

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald.

3

Tap på

Faste opkaldsnumre > Skift PIN2-kode.

4

Indtast den gamle PIN2-kode til SIM-kortet, og tap på

OK.

5

Indtast den nye PIN2-kode til SIM-kortet, og tap på

OK.

6

Bekræft den nye PIN2-kode, og tap på

OK.

Sådan sender du indgående opkald fra en bestemt kontakt direkte til

talemeddelelsestjenesten

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på .

3

Vælg den kontakt, hvis indgående opkald du automatisk vil sende direkte til

talemeddelelsestjenesten.

4

Tap på > .

5

Markér afkrydsningsfeltet ud for Alle opkald til telefonsvarer.

6

Tap på Færdig.