Sony Xperia E4g - Foretagelse af opkald

background image

Foretagelse af opkald

Du kan foretage et opkald ved at ringe op til et telefonnummer manuelt, ved at tappe på

et nummer, der er gemt i kontaktlisten eller ved at tappe på telefonnummeret i

opkaldslogvisningen. Du kan også bruge funktionen Smart Dial til hurtigt at finde numre

fra kontaktlisten og opkaldslogge. Du kan bruge appen Hangouts™ til onlinemeddelelser

og videochat på enheden til at foretage et videoopkald. Se

Onlinemeddelelser og

videochat

på siden 60 .

1

Åbn kontaktlisten

2

Få vist dine poster i opkaldsloggen

3

Få vist dine favoritkontakter

4

Få vist alle kontaktgrupper, der er gemt på enheden

5

Slet nummer

6

Numerisk tastatur

7

Få vist flere indstillinger

8

Opkaldstast

9

Skjul eller få vist opkaldstasten

Fot at foretage et opkald ved at ringe op

1

Tap på fra Startskærm .

2

Find og tap på

Telefon.

3

Indtast nummeret til modtageren, og tap på .

Sådan foretager du et opkald vha. smart dial

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på

Telefon.

3

Anvend det numeriske tastatur til at bogstave eller tal, der svarer til kontakt du vil

ringe op. Mens du indtaster hvert bogstav eller tal, vises en liste over mulige

resultater.

4

Tap på kontakten, du vil ringe til.

45

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

For at foretage et internationalt opkald

1

Fra Startskærm, tap på .

2

Find og tap på

Telefon.

3

Berør 0, og hold den nede, indtil et "+"-tegn vises.

4

Indtast landekoden, områdenummeret (uden nuller foran) og telefonnummeret, og

tap derefter på .

Sådan føjes et hurtigopkaldsnummer til startskærmen

1

Berør og hold ned på et tomt område på din Startskærm, indtil enheden vibrerer,

og tilpasningsmenuen vises.

2

Tap på

Apps > Genveje i tilpasningsmenuen.

3

Rul gennem listen over apps, og vælg

Hurtigopkald.

4

Vælg den kontakt og det nummer, du vil anvende som hurtigopkaldsnummeret.

Sådan viser eller skjuler du dit telefonnummer

Du kan vælge at vise eller skjule dit telefonnummer på modtagerens enhed, når du ringer

op til modtageren.

Sådan viser eller skjuler du dit telefonnummer

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald > Yderligere indstillinger > Opkalds-id.