Sony Xperia E4g - Sådan modtager du opkald

background image

Sådan modtager du opkald

For at besvare et opkald

Sådan afviser du et opkald

Sådan slår du ringetonen fra for indgående opkald

Tryk på volumentasten, når du modtager et opkald.

Brug af telefonsvareren

Du kan bruge appen Telefonsvarer på din enhed til at besvare opkald, når du har travlt

eller går glip af et opkald. Du kan aktivere den automatiske svarfunktion og bestemme,

hvor mange sekunder der skal gå, inden opkaldene besvares automatisk. Du kan også

manuelt sende opkald til telefonsvareren, når du har for travlt til at tage dem. Og du kan

få adgang til beskeder på din telefonsvarer direkte fra enheden.

Inden du kan anvende telefonsvareren, skal du optage en velkomstmeddelelse.

Sådan optager du en velkomstmeddelelse til telefonsvareren

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer > Hilsen.

3

Tap på

Optag ny hilsen, og følg vejledningen på skærmen.

Sådan aktiverer du automatisk besvarelse af opkald

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

3

Markér afkrydsningsfeltet

Telefonsvarer.

Hvis du ikke indstiller en tidsforsinkelse for automatisk besvarelse af opkald, anvendes

standardværdien.

46

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan afviser du et opkald med telefonsvareren

Når du får et indgående opkald, skal du trække

Svarindstillinger opad og derefter

vælge

Afvis med telefonsvarer.

Sådan indstiller du en tidsforsinkelse for automatisk besvarelse af opkald

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

3

Tap på

Besvar efter.

4

Juster klokkeslættet ved at rulle op og ned.

5

Tap på

Udført.

Sådan hører du beskeder på telefonsvareren

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer > Beskeder.

3

Vælg den talemeddelelse, du vil høre.

Du kan også høre beskeder på telefonsvareren direkte fra opkaldsloggen ved at tappe på .

Sådan afviser du et opkald med en SMS

Du kan afvise et opkald med en SMS. Når du afviser et opkald med sådan en

meddelelse, bliver den automatisk sendt til den, der ringer op, og gemt under samtalen

med kontakten i Meddelelser.
Du kan vælge mellem adskillige forudindstillede meddelelser på enheden, eller du kan

oprette en ny meddelelse. Du kan også oprette dine egne, personlige meddelelser ved at

redigere de forudindstillede meddelelser.

Sådan afviser du et opkald med en SMS

1

Når du får et indgående opkald, skal du trække

Svarindstillinger opad og derefter

tappe på

Afvis med meddelelse.

2

Vælg en foruddefineret meddelelse, eller tap på , og skriv en ny meddelelse.

Sådan afviser du opkald nummer to med en SMS

1

Træk

Afvis med meddelelse opad, når du hører gentagne bip efter hinanden

under et opkald.

2

Vælg en foruddefineret meddelelse, eller tap på , og skriv en ny meddelelse.

Sådan redigerer du den SMS, der anvendes til at afvise opkald

1

Tap på på din Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Opkald > Afvis opkald med meddelelse.

3

Tap på den meddelelse, du vil redigere, og foretag derefter de ønskede

ændringer.

4

Tap på

OK.

47

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.