Sony Xperia E4g - Betjening af tilbehør og indstillinger med Smart Connect

background image

Betjening af tilbehør og indstillinger med Smart Connect

Anvend appen Smart Connect til at indstille, hvad der sker med enheden, når du tilslutter

eller frakobler tilbehør. Du kan f.eks. vælge, at appen FM-radio altid skal starte op, når du

tilslutter et headset.
Du kan også indstille Smart Connect til at læse alle indgående SMS'er op. Eller du kan

anvende appen til at angive, at en specifik handling eller en gruppe handlinger skal starte

på enheden på bestemte tidspunkter af dagen. Hvis du tilslutter et headset mellem kl. 7

og 9, kan du f.eks. vælge, at:

appen Walkman® skal starte

webbrowseren skal åbne dagens avis

ringetonens lydstyrke sættes til Vibrer.
Med Smart Connect kan du også håndtere tilbehør såsom SmartTags og SmartWatch.

Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til det specifikke tilbehør.

1

Tap for at få vist alle tilføjede enheder

2

Tilføj en enhed eller en hændelse

3

Få vist menuindstillinger

4

Tap for at få vist alle tilføjede hændelser

5

Tap for at aktivere en hændelse

6

Tap for at få vist detaljer for en hændelse

99

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan opretter du en Smart Connect-hændelse

1

Tap på på Startskærm, og tap derefter på .

2

Hvis det er første gang, du åbner Smart Connect, skal du tappe på

OK for at

lukke introduktionsskærmen.

3

Tap på på fanen

Hændelser.

4

Hvis det er første gang, du opretter en hændelse, skal du tappe på

OK for at

lukke introduktionsskærmen.

5

Tilføj de betingelser, der skal udløse hændelsen. En betingelse kunne være

tilslutning af tilbehør, et specifikt tidsinterval eller begge dele.

6

Tap på for at fortsætte.

7

Tilføj, hvad der skal ske, når du tilslutter tilbehør, og angiv andre indstillinger efter

behov.

8

Tap på for at fortsætte.

9

Giv hændelsen et navn, og tap derefter på

Afslut.

Hvis du vil tilføje Bluetooth®-tilbehør, skal du først parre det med enheden.

For at redigere en Smart Connect-hændelse

1

Start Smart Connect-programmet.

2

Tap på

Hændelser-fanen, på en hændelse

3

Hvis hændelsen er slået fra, skal du trække skyderen mod højre for at slå den til.

4

Tap på

Rediger, og juster derefter indstillingerne efter behov.

For at slette en hændelse

1

Start Smart Connect-programmet.

2

Berør og hold fingeren nede på den hændelse på fanen

Hændelser, du vil slette,

og tap derefter på

Slet begivenhed.

3

Tap på

Slet for at bekræfte.

Du kan også åbne den hændelse, du vil slette, og derefter tappe på >

Slet begivenhed >

Slet.

Sådan indstiller du Smart Connect til at læse indgående sms'er op

1

Start Smart Connect-appen.

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger.

3

Markér afkrydsningsfeltet ved siden af

Tekst til tale, og bekræft derefter

aktiveringen, hvis det er nødvendigt.

Hvis denne funktion er slået til, læses alle indgåendxe sms'er op. Hvis du vil beskytte dine

personlige oplysninger, kan det være en god idé at slå denne funktion fra senere, hvis du f.eks.

anvender enheden på et offentligt sted eller på dit arbejde.

Håndtering af enheder

Brug appen Smart Connect til at administrere forskelligt smart tilbehør, som du kan slutte

til enheden, f.eks. SmartTags, SmartWatch og Smart Wireless Headset pro fra Sony.

Smart Connect henter eventuelle apps, der kræves, og finder også apps fra tredjepart,

når de er tilgængelige. Enheder, der tidligere er blevet tilsluttet, vises i en liste, hvor du

kan få flere oplysninger om funktionerne for hver enkelt enhed.

For at parre og tilslutte tilbehør

1

Start Smart Connect-programmet. Tap, hvis du åbner Smart Connect for første

gang, på

OK for at lukke introduktionsskærmen.

2

Tap på

Enheder, tap derefter på .

3

Tap på

OK for at starte søgningen efter enheder.

4

Tap på navnet på den enhed, du vil tilføje, på listen med søgeresultater.

For at justere indstillingerne for tilsluttet tilbehør

1

Par og slut tilbehøret til enheden.

2

Start Smart Connect-programmet.

3

Tap på

Tilbehør, og tap derefter på navnet på det tilsluttede tilbehør.

4

Juster de ønskede indstillinger.

100

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.