Sony Xperia E4g - Backup og gendannelse af indhold

background image

Backup og gendannelse af indhold

Almindeligvis bør du ikke kun gemme fotos, videoer og andet personligt indhold på

enhedens interne hukommelse. Hvis der sker noget med hardwaren, eller hvis enheden

mistes eller bliver stjålet, slettes de lagrede data i den interne hukommelse for altid. Det

anbefales at anvende Xperia™ Companion-softwaren til at tage backup, da den gemmer

dine data sikkert på en computer, dvs. på en ekstern enhed. Denne metode anbefales

især, hvis du opdaterer din enheds software til en nyere Android-version.
Ved at anvende backup- og gendannelsesprogrammet kan du foretage en hurtig online-

backup af de basale indstillinger og data med din Google™-konto. Du kan også anvende

programmet til backup af data lokalt, fx til et SD-kort i din enhed eller til en ekstern USB-

lagerenhed.

Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden du anvendte, da du foretog data-backup.

Hvis du glemmer adgangskoden, kan du muligvis ikke gendanne vigtige data, fx kontakter og

beskeder.

Sådan tager du backup af data til en computer

Anvend Xperia™ Companion-softwaren til at foretage backup af data fra din enhed til en
pc eller en Apple

®

Mac

®

-computer. Med disse backup-programmer kan du tage backup

af følgende datatyper:

Kontakter og opkaldslogs

Meddelelser

Kalender

Indstillinger

Mediefiler så som musik og videoer

Fotos og billeder

115

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan tager du backup af data vha. en computer

1

Sørg for at Xperia™ Companion-softwaren er installeret på pc'en eller Apple

®

Mac

®

-computeren.

2

Slut enheden til computeren ved hjælp af et USB-kabel.

3

Computer: Åbn Xperia™ Companion-softwaren. Efter nogle få øjeblikke vil

computeren registrere din enhed.

4

Vælg

Backup på hovedskærmen.

5

Følg anvisningerne på skærmen for at tage backup af data fra enheden.

Sådan gendanner du data vha. en computer

1

Sørg for at Xperia™ Companion-softwaren er installeret på pc'en eller på Apple

®

Mac

®

-computeren.

2

Slut enheden til computeren ved hjælp af et USB-kabel.

3

Computer: Åbn Xperia™ Companion-softwaren.

4

Klik på

Gendan.

5

Vælg en backupfil fra backupposterne, tap derefter på

Gendan, og følg

vejledningen på skærmen for at gendanne data på enheden.

Backup af data ved hjælp af appen Backup og gendannelse

Afhængigt af den version af appen Backup og gendannelse, der er installeret på din enhed,

kan du måske ikke tage backup af og gendanne data mellem forskellige versioner af Android,

f.eks. ved opdatering fra Android version 4.3 til version 4.4. Hvis du kører version 2.0 (eller

nyere) af appen Backup og gendannelse, kan du godt gendanne data mellem sådanne

opdateringer. Du kan tjekke versionen af appen Backup og gendannelse under

Indstillinger >

Apps > Alle > Backup og gendannelse.

Ved hjælp af appen Backup og gendannelse kan du tage backup af data manuelt, eller

du kan slå funktionen til automatisk backup til for at gemme data med jævne mellemrum.
Appen Backup og gendannelse anbefales til at tage backup af data, før du foretager en

nulstilling til standardindstillingerne. Med denne app kan du anvende et SD-kort i din

enhed til at tage backup af følgende datatyper:

Bogmærker

Opkaldslogge

Kontakter

Samtaler

Kalenderdata

Sådan konfigurerer du den automatiske backup-funktion

1

Hvis du tager backup på et SD-kort, skal du sørge for, at SD-kortet er sat korrekt i

enheden.

2

Tap på på din Startskærm.

3

Find og tap på

Backup og gendannelse.

4

Træk skyderen til højre for at aktivere den automatiske backup-funktion.

5

For at vælge en backup-frekvens skal du tappe på og derefter vælge den

ønskede backup-frekvens.

6

Tap på > for at vælge, hvor du vil gemme backup-filerne.

7

Markér de relevante afkrydsningsfelter for at vælge de datatyper, du vil tage

backup af.

8

Tap på for at gemme indstillingerne.

Sådan tager du manuelt backup af indhold

1

Hvis du bruger et SD-kort til at tage backup, skal du sørge for, at SD-kortet er sat

korrekt i enheden.

2

Tap på på din Startskærm.

3

Find og tap på

Backup og gendannelse.

4

Tap på

Manuel sikkerhedskop., og vælg derefter en backupdestination og de

datatyper, du vil tage backup af.

5

Tap på

Fortsæt.

6

Når der er taget backup af dataene, skal du tappe på

Afslut.

116

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan gendanner du indhold, du har taget backup af

1

Hvis du bruger et SD-kort til at gendanne indhold, skal du sørge for, at SD-kortet

er sat korrekt i enheden.

2

Tap på på din Startskærm.

3

Find og tap på

Backup og gendannelse.

4

Tap på

Gendan data nu for at vælge en gendannelseskilde og de datatyper, du vil

gendanne.

5

Tap på

Fortsæt.

6

Når indholdet er blevet gendannet, skal du tappe på

Afslut.

Husk, at enhver ændring, du foretager i dine data og indstillinger, efter at du har taget backup,

herunder alle apps, du henter, slettes under gendannelsen.