Sony Xperia E4g - Batteri- og strømstyring

background image

Batteri- og strømstyring

Enheden har et indbygget batteri. Du kan holde øje med dit batteriforbrug og se, hvilke

programmer der bruger mest strøm. Du kan fjerne eller begrænse apps og aktivere et

antal strømbesparelsesmetoder for at optimere dit batteri. Du kan også få vist en

vurdering af, hvor meget batteritid, der er tilbage,og justere dine batteriindstillinger for at

forbedre ydeevnen og få batteriet til at holde længere.

111

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan håndterer du batteriforbruget

1

Fra din Startskærm skal du tappe på .

2

Søg og tap på

Indstillinger > Strømstyring > Strømforbrug for app. Der vises en

oversigt over programmer, som har høj trafikmængde af data, eller som du ikke

har anvendt i lang tid.

3

Gennemgå oplysningerne, og gør som krævet, for f.eks. at afinstallere et program

eller begrænse dets anvendelse.

Sådan vises det, hvilke programmer, der bruger mest batteristrøm

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Strømstyring > Batteriforbrug.

Sådan vises den estimerede batteritid

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på

Indstillinger > Strømstyring.

Strømbesparende tilstande

Der findes adskillige strømbesparende tilstande, du kan anvende, hvis du vil have, at

batteriet holder længere:

STAMINA-tilstand

Deaktiverer Wi-Fi® og mobildata, når skærmen er slået fra, og begrænser

hardwareydeevnen. vises i statuslinjen, når denne tilstand træder i kraft.

Ultra STAMINA-tilstand Begrænser enhedens funktionalitet til kerneopgaver som opkald og afsendelse af

SMS'er.

vises i statuslinjen, når denne tilstand er aktiveret.

Tilst. for lavt batt.forbrug Ændrer enhedens funktionalitet, f.eks. for at justere skærmens lysstyrke og

indstillingen for skærmtimeout, når batteriniveauet er under en vis procent.
vises i statuslinjen, når denne tilstand træder i kraft.

Placeringsbaseret Wi-Fi Indstiller enheden til kun at aktivere funktionen Wi-Fi®, når den er i et område af et

gemt Wi-Fi®-netværk.

Sæt baggrundsdata i kø Optimerer udgående trafik, når skærmen er slået fra, ved at sende date med

foruddefinerede intervaller.

Sådan aktiveres en strømbesparende tilstand

1

Fra din Startskærm skal du tappe på .

2

Søg og tap på

Indstillinger > Strømstyring .

3

For at aktivere din foretrukne tilstand skal du trække skyderen til højre eller

markere det relevante afkrydsningsfelt og derefter eventuelt bekræfte.

4

Hvis der ikke er en skyder eller et afkrydsningsfelt tilgængeligt, skal du tappe på

navnet for den tilstand, du vil aktivere, og derefter eventuelt bekræfte.

Oversigt over funktionen STAMINA-tilstand

STAMINA-tilstand har en række funktioner, der tillader dig at optimere batteriets

ydeevne:

Udvidet standby Forhindrer apps i at anvende datatrafik ved at deaktivere Wi-Fi® og mobildata, når

skærmen er slukket. Du kan fravælge, at nogle apps og tjenester skal sættes på pause,

når denne funktion er aktiv.

STAMINA-ur

Sætter netværksforbindelser på pause i situationer, hvor du ofte trykker på tænd/sluk-

tasten for at kontrollere tiden.

Udvidet brug

Begrænser hardwareydeevnen, når du anvender din enhed.

112

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan aktiveres STAMINA-tilstandens funktioner

1

Fra din Startskærm skal du tappe på .

2

Søg og tap på

Indstillinger > Strømstyring , og tryk derefter på STAMINA-

tilstand.

3

Aktivér STAMINA-tilstanden, hvis den er deaktiveret.

4

Markér afkrydsningsfelterne til de funktioner, du vil aktivere, og tap derefter på

Aktiver, hvis du bliver bedt om det.

Sådan vælger du, hvilke apps der må køre i STAMINA-tilstand

1

Fra din Startskærm skal du tappe på .

2

Søg og tap på

Indstillinger > Strømstyring , og tryk derefter på STAMINA-

tilstand.

3

Aktivér STAMINA-tilstanden, hvis den er deaktiveret.

4

Sørg for, at afkrydsningsfeltet

Udvidet standby er markeret, og tap derefter på

Apps aktive i standby > Tilføj apps.

5

Rul til venstre eller højre for at få vist alle programmer og tjenester, markér derefter

de relevante afkrydsningsfelter til de programmer, du vil køre.

6

Tap på

Udført, når du er færdig.