Sony Xperia E4g - Opdatering af enheden

background image

Opdatering af enheden

Du skal opdatere softwaren i enheden for at få de sidste nye funktioner, forbedringer og

fejlrettelser og på den måde sikre, at enheden fungerer optimalt. Når en

softwareopdatering er tilgængelig, vises på statuslinjen. Du kan også søge efter nye

opdateringer manuelt.
Den letteste måde at installere en softwareopdatering på er ved at gøre det trådløst fra

din enhed. Nogle opdateringer er dog ikke tilgængelige til trådløs overførsel. I disse
tilfælde skal du bruge Xperia™ Companion-softwaren på en pc eller en Apple

®

Mac

®

-

computer for at opdatere enheden.
For at få flere oplysninger om softwareopdateringer kan du gå til

www.sonymobile.com/update

Utilstrækkelig ledig lagerkapacitet kan forhindre opdateringer. Kontroller, at du har tilstrækkelig

ledig lagerkapacitet, inden du påbegynder opdatering.

Sådan kontrollerer du for ny software

1

Tap fra Startskærmen på .

2

Søg og tap på

Opdateringscenter.

Sådan opdateres enheden trådløst

Anvend Update Center til at opdatere enheden trådløst. Det håndterer både

programopdateringer og systemopdateringer og kan også lette hentningen af nye

programmer, som er udviklet til enheden. Opdateringer som kan hente over et

mobilnetværk afhænger af din operatør. Det anbefales at anvende et Wi-Fi®-netværk i

stedet for et mobilnetværk til at hente en ny software, så du kan undgå omkostninger til

datatrafik.

Sådan henter og installerer du en systemopdatering

1

Tap på fra din startskærm.

2

Søg og tap på

Opdateringscenter.

3

Vælg den ønskede systemopdatering, og tap derefter på

Overfør.

4

Når overførslen er gennemført, skal du tappe på

Installér og følge vejledningerne

på skærmen for at fuldføre installationen.

Sådan henter og installerer du en programopdatering

1

Tap fra Startskærmen på .

2

Søg og tap på

Opdateringscenter.

3

Vælg den ønskede programopdatering, og tap derefter på

Opdater. Opdateringen

installeres automatisk efter overførslen.

Sådan installerer du et nyt program

1

Tap fra Startskærmen på .

2

Søg og tap på

Opdateringscenter.

3

Vælg det ønskede program, og tap derefter på

Installér. Programmet installeres

automatisk efter overførslen.

109

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan henter og installerer du en systemopdatering, der kører, fra beskedpanelet

1

Træk statuslinjen nedad for at åbne beskedpanelet.

2

Rul ned, og vælg den ønskede systemopdatering, og tap derefter på

Hent.

3

Når overførslen er gennemført, skal du tappe på

Installer og følge vejledningerne

på skærmen for at fuldføre installationen.

Sådan henter og installerer du en programopdatering fra beskedpanelet

1

Træk statuslinjen nedad for at åbne beskedpanelet.

2

Rul ned, og vælg den ønskede programopdatering, og tap derefter på

Opdater.

Opdateringen installeres automatisk efter overførslen.

Sådan installerer du et nyt program, der kører, fra beskedpanelet

1

Træk statuslinjen nedad for at åbne beskedpanelet.

2

Rul ned, og vælg det ønskede program, og tap derefter på

Installer. Det nye

program installeres automatisk efter overførslen.

Sådan opdaterer du din enhed vha. af en computer

Du kan hente og installere softwareopdateringer på din enhed vha. en computer med en
internetforbindelse. Du skal bruge et USB-kabel og en pc eller en Apple

®

Mac

®

-

computer, der kører Xperia™ Companion-softwaren.

Hvis ikke du har Xperia™ Companion-softwaren installeret på den relevante computer, tilslut

din enhed til computeren vha. et USB-kabel og følg installationsvejledningen på skærmen.

For at opdatere din enhed vha. af en computer

1

Sørg for at Xperia™ Companion-softwaren er installeret på pc'en eller Apple

®

Mac

®

-computeren.

2

Brug et USB-kabel til at tilslutte din enhed til computeren.

3

Computer: Start Xperia™ Companion-softwaren. Efter nogle få øjeblikke,

registrerer computeren din enhed, og søger efter ny software.

4

Computer: Hvis der findes en softwareopdatering, vises et pop op-vindue. Følg

vejledningen på skærmen for at køre de relevante softwareopdateringer.

Når du tilslutter enheden til computeren via et USB-kabel, vil du blive bedt om at installere

softwaren, eller annullere, med mindre du tidligere har valgt

Vis ikke igen.