Sony Xperia E4g - Sådan genstarter og nulstiller du din enhed

background image

Sådan genstarter og nulstiller du din enhed

Du kan tvinge din enhed til at genstarte eller slukke i situationer, hvor den stopper med at

reagere, eller ikke vil genstarte normalt. Hverken indstillinger eller personlige data slettes.
Du kan også nulstille din enhed til dens oprindelige fabriksindstillinger. Denne handling

kan nogle gange være nødvendig, hvis enheden holder op med at fungere korrekt, men

bemærk, at hvis du vil bevare vigtige data, skal du først tage backup af dataene på et

hukommelseskort eller en anden ekstern hukommelse. For flere oplysninger, se

Backup

og gendannelse af indhold

på side 115 .

117

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Hvis enheden ikke kan tændes, eller du vil nulstille enhedens software, kan du anvende

Xperia™ Companion til at reparere enheden. For flere oplysninger om brugen af Xperia™

Companion, se

Computerværktøjer

.

Enheden vil muligvis ikke genstarte, hvis batteriniveauet er lavt. Slut enheden til en oplader, og

prøv igen at genstarte.

Sådan gennemtvinger du enheden til at genstarte

1

Tryk på tænd/sluk-tasten .

2

Tap på

Genstart i den menu, der åbnes, og tap derefter på OK for at bekræfte.

Enheden starter automatisk.

Sådan tvinger du enheden til at lukke ned

1

Fjern bagdækslet.

2

Tryk på OFF-knappen ved hjælp af spidsen af en blyant eller en lignende

genstand.

Anvend ikke skarpe genstande, som kan beskadige OFF-knappen.

For at udføre en nulstilling til fabriksdata

For at undgå, at enheden skades permanent, må du ikke genstarte den, mens der udføres en

nulstilling.

1

Inden du starter, skal du sørge for at tage backup af alle vigtige data, der er gemt i

enhedens interne hukommelse, på et hukommelseskort eller i en anden ikke-intern

hukommelse.

2

Fra Startskærm, tap på .

3

Søg og tap på

Indstillinger > Sikkerhedskopiering & nulstilling > Gendannelse af

fabriksdata.

4

For at slette information, som f.eks. billeder og musik, fra dit interne lager, skal du

markere

Slet internt lager afkrydsningsfeltet.

5

Tap på

Nulstil telefon.

6

Tegn skærmoplåsningsmønsteret, hvis du bliver bedt om det, eller angiv din

adgangskode eller PIN-kode til oplåsning af skærmen for at fortsætte.

7

For at bekræfte skal du tappe på

Slet alt.

Enheden vender ikke tilbage til en tidligere softwareversion af Android™, når du udfører en

nulstilling til fabriksdata.

Hvis du glemmer din adgangskode til oplåsning af skærmen, din PIN-kode eller dit mønster,

kan du anvende enhedens reparationsfunktion i Xperia™ Companion for at slette

sikkerhedslaget. Du skal oplyse dine logon-detaljer til din Google-konto for at gennemføre

denne operation. Når du kører reparationsfunktionen, geninstallerer du softwaren til enheden,

og du kan muligvis miste nogle personlige data under processen.

118

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan reparerer du enhedens software ved hjælp af Xperia™ Companion

Sørg for at have dine Google™ legitimationsoplysninger klar, inden du udfører en software-

reparation. Afhængig af dine sikkerhedsindstillinger skal du måske indtaste dem for at kunne

starte din enhed op efter en software-reparation.

1

Sørg for at Xperia Companion er installeret på din pc eller Mac

®

.

2

Åbn Xperia™ Companion-softwaren på computeren og tryk på

Softwarereparation på hovedskærmen.

3

Følg instruktionerne, som vises på skærmen for at geninstallere softwaren og

afslutte reparationen.