Sony Xperia E4g - Synkronisering med Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Synkronisering med Microsoft® Exchange ActiveSync®

Med en Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du få adgang til virksomhedens e-

mail, kalenderaftaler og kontakter direkte fra din enhed. Efter installation kan du finde

oplysninger om appsene

Mail, Kalender og Kontakter.

Sådan konfigurerer du en EAS-konto til synkronisering

1

Kontrollér, at du har domæne- og serveroplysningerne fra virksomhedens

netværksadministrator.

2

Tap på på Startskærm.

3

Tap på

Indstillinger > Tilføj konto > Exchange ActiveSync.

4

Indtast virksomhedens e-mail-adresse og adgangskode.

5

Tap på

Næste. Enheden begynder at hente dine kontooplysninger. Hvis der sker

en fejl, skal du indtaste domæne- og serveroplysningerne til din konto manuelt og

derefter tappe på

Næste.

6

Tap på

OK for at give virksomhedsserveren lov til at styre enheden.

7

Vælg de data, du vil synkronisere med enheden, f.eks. kontakter og

kalenderposter.

8

Du kan evt. aktivere enhedsadministratoren for at give virksomhedsserveren

tilladelse til at styre visse sikkerhedsfunktioner på enheden. Du kan f.eks. tillade, at

virksomhedsserveren angiver regler for adgangskoder og indstiller lagerkryptering.

9

Når opsætningen er udført, skal du indtaste et navn på virksomhedskontoen.

Når du ændrer adgangskoden til logon for en EAS-konto på din computer, skal du logge på

EAS-kontoen på din enhed igen.

33

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan ændrer du indstillingerne for en EAS-konto

1

Tap på på Startskærm.

2

Tap på

Mail, og tap derefter på .

3

Tap på

Indstillinger, og vælg en EAS-konto. Skift derefter indstillingerne for EAS-

kontoen efter behov.

Sådan indstiller du et synkroniseringsinterval for en EAS-konto

1

Fra din Startskærm skal du tappe på .

2

Tap på

Mail, og tap derefter på .

3

Tap på

Indstillinger, og vælg en EAS-konto.

4

Tap på

Kontrolfrekvens > Kontrolfrekvens, og vælg et interval.

Sådan fjerner du en EAS-konto

1

Tap på >

Indstillinger fra Startskærm.

2

Tap på

Exchange ActiveSync under Konti, og vælg derefter den EAS-konto, du

vil fjerne.

3

Tap på , og tap derefter på

Fjern konto.

4

Tap igen på

Fjern konto for at bekræfte.

34

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.