Sony Xperia E4g - Afspilning af videoer i appen Film

background image

Afspilning af videoer i appen Film

Brug appen Film til at afspille film og andet videoindhold, som du har gemt eller hentet på

din enhed. Appen Film hjælper dig også med at se plakater, plotresumeer,

genreoplysninger og instruktøroplysninger for hver film. Du kan også afspille dine film på

andre enheder, der har oprettet forbindelse til det samme netværk.

Der kan være nogle videofiler, som ikke kan afspilles i appen Film.

1

Få vist menuindstillinger

2

Vis den sidst afspillede video

3

Træk skærmens venstre kant til højre for at gennemse alle hentede og gemte videoer

4

Tap for at afspille gemte eller hentede video-filer

5

Rul op eller ned for at få vist indhold

Sådan afspiller du en video i Film

1

Tap på på Startskærm og tap derefter på

Film.

2

Find den video, du vil afspille, og tap på den. Hvis videoen ikke vises på skærmen,

skal du trække den venstre kant af skærmen til højre for at åbne

startskærmsmenuen for Film. Find derefter den videofil, du vil afspille, og tap på

den.

3

Hvis du vil vise eller skjule kontrolelementerne, skal du tappe på skærmen.

4

Hvis du vil sætte afspilningen på pause, skal du tappe på . Hvis du vil

genoptage afspilning, skal du tappe på .

5

Hvis du vil spole tilbage, skal du trække skyderen på statuslinjen til venstre. Hvis

du vil spole frem, skal du trække skyderen på statuslinjen til højre.

Sådan afspiller du en video på en ekstern enhed

1

Når videoklippet afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist alle

kontrolelementerne.

2

Tap på >

Throw.

3

Markér en ekstern enhed, du vil afspille videoen på. Hvis der ikke er en ekstern

enhed tilgængelig, skal du følge vejledningen på skærmen for at tilføje en.

Sådan ændrer du indstillinger i Film

1

Fra Startskærm skal du tappe på og derefter finde og tappe på

Film.

2

Tap på >

Indstillinger, skift derefter indstillingerne, som ønsket.

92

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

For at ændre lydindstillingerne mens en video afspilles

1

Mens et videoklip afspilles, skal du tappe på skærmen for at få vist

kontrolelementerne.

2

Tap på , og tap derefter på

Lydindstillinger.

3

Markér afkrydsningsfelterne for lydindstillingerne du vil aktivere.

4

Når du er færdig, skal du tappe på

OK.

Deling af et videoklip

1

Tap, når en video gemt under Movies or Tv-programmer, på , tap derefter på

Del.

2

Tap på programmet, du vil anvende til at dele, på den valgte video, følg derefter

de relevante trin for at sende den.