Sony Xperia E4g - Νομικές πληροφορίες

background image

Νομικές πληροφορίες

Sony E2003/E2006/E2053

Αυτός ο Οδηγός χρήστη δημοσιεύεται από τη Sony Mobile Communications Inc. ή την τοπική θυγατρική εταιρεία της, χωρίς καμία
εγγύηση. Βελτιώσεις και αλλαγές σε αυτόν τον Οδηγό χρήστη λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών των τρεχόντων στοιχείων ή
βελτιώσεων προγραμμάτων ή/και εξοπλισμού, μπορούν να γίνουν από τη Sony Mobile Communications Inc. ανά πάσα στιγμή και
χωρίς καμία προειδοποίηση. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του Οδηγού χρήστη. Όλες οι
εικόνες χρησιμοποιούνται μόνο ως παράδειγμα και ενδέχεται να μην απεικονίζουν με ακρίβεια την πραγματική συσκευή.
Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των
αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
Επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.sonymobile.com/us/legal/.
Αυτός ο Οδηγός χρήστη μπορεί να κάνει αναφορά σε υπηρεσίες ή εφαρμογές που παρέχονται από τρίτους. Η χρήση των εν λόγω
προγραμμάτων ή υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί ξεχωριστή εγγραφή στον εκάστοτε τρίτο πάροχο και ενδέχεται να υπόκειται σε
πρόσθετους όρους χρήσης. Για εφαρμογές στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση από ή μέσω website τρίτων, διαβάστε εκ των προτέρων
τους όρους χρήσης και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου αυτών των website. Η Sony δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την απόδοση
των website ή των προσφερόμενων υπηρεσιών τρίτων.
Η κινητή σας συσκευή έχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχομένου, όπως, για παράδειγμα,
ήχων κλήσης. Η χρήση αυτού του περιεχομένου μπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώματα τρίτων,
συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του περιορισμού που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων. Εσείς, και όχι η Sony, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το πρόσθετο περιεχόμενο που λαμβάνετε ή προωθείτε από την
κινητή συσκευή σας. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου, επαληθεύστε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ή
οποιουδήποτε άλλου είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα
ή την ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση, η Sony δεν
φέρει ευθύνη για μη ενδεδειγμένη από μέρους σας χρήση πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.sonymobile.com.
Το παρόν προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή
αυτής της τεχνολογίας εκτός αυτού του προϊόντος χωρίς την άδεια της Microsoft.
Οι κάτοχοι περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων Windows Media (WMDRM) για να
προστατεύσουν την πνευματική ιδιοκτησία τους, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η παρούσα συσκευή
χρησιμοποιεί λογισμικό WMDRM για να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο προστατευμένο με WMDRM. Αν το λογισμικό WMDRM
αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει την
δυνατότητα του λογισμικού να χρησιμοποιεί το WMDRM για να αναπαράγει ή να αντιγράφει προστατευμένο περιεχόμενο. Η ανάκληση
δεν επηρεάζει το μη προστατευμένο περιεχόμενο. Όταν πραγματοποιείτε λήψη αδειών για προστατευμένο περιεχόμενο, συμφωνείτε ότι
η Microsoft ενδέχεται να περιλαμβάνει μια λίστα ανάκλησης με τις άδειες. Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να απαιτήσουν από εσάς
να αναβαθμίσετε το WMDRM, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Αν απορρίψετε την αναβάθμιση, δεν θα
έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο που απαιτεί αναβάθμιση.
Για το παρόν προϊόν παραχωρείται άδεια χρήσης στα πλαίσια των αδειών χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών MPEG-4 visual και AVC
αναφορικά με την προσωπική και μη εμπορική χρήση από έναν καταναλωτή για (i) την κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το οπτικό
πρότυπο MPEG-4 ("βίντεο MPEG-4") ή το πρότυπο AVC ("βίντεο AVC") ή/και (ii) την αποκωδικοποίηση βίντεο MPEG-4 ή AVC που
κωδικοποιήθηκε από έναν καταναλωτή που επιδιδόταν σε προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και που αποκτήθηκε από έναν
παροχέα βίντεο που διέθετε άδεια από την MPEG LA για παροχή βίντεο MPEG-4 ή/και AVC. Καμία άδεια δεν εκχωρείται ή δεν
υποδηλώνεται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Περισσότερες πληροφορίες, όπως σε σχέση με τη διαφημιστική, εσωτερική και εμπορική
χρήση και παραχώρηση άδειας χρήσης, μπορείτε να πάρετε από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στην τοποθεσία www.mpegla.com.
Παραχώρηση άδειας χρήσης για την τεχνολογία αποκωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 από τη Fraunhofer IIS και την Thomson.
Η SONY MOBILE ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή
ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΟΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΑΦΕΣ,
ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ) ΛΟΓΩ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY
MOBILE Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ
(ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

133

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.