Sony Xperia E4g - Kõnelogi kasutamine

background image

Kõnelogi kasutamine

Kõnelogis saate vaadata vastamata kõnesid , vastuvõetud kõnesid ja valitud

numbreid .

Vastamata kõnede vaatamine

1

Vastamata kõne korral kuvatakse olekuribal ikoon . Lohistage olekuriba

allapoole.

2

Koputage valikut

Vastamata kõne.

Kõnelogis oleval numbril helistamine

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Otsige üles ja koputage valikut

Telefon. Kõnelogivaade kuvatakse ekraani ülaosas.

3

Kui soovite mõnel numbril kohe helistada, koputage vastava numbrit. Kui soovite

numbrit enne helistamist muuta, puudutage numbrit pikalt ja seejärel koputage

nuppu

Muuda enne helistamist nr.

Soovitud numbril saate helistada ka, koputades valikut >

Helista tagasi.

Kõnelogis oleva numbri lisamine kontaktide hulka

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Otsige üles ja koputage valikut

Telefon. Kõnelogivaade kuvatakse ekraani ülaosas.

3

Puudutage pikalt soovitud numbrit. Seejärel koputage valikut

Lisa kontaktide

hulka.

4

Koputage soovitud kontakti või koputage valikut

Uue kontakti loomine.

5

Muutke kontakti andmeid ja koputage nuppu

Valmis.

48

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kõnelogi peitmine

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke valik

Telefon ja koputage seda.

3

Koputage >

Peida kõnelogi.