Sony Xperia E4g - Andmesidekasutuse haldamine

background image

Andmesidekasutuse haldamine

Saate oma seadme andmesidekasutust etteantud perioodi jooksul seadmest hallata,

kasutades mobiilset andmesidet või Wi-Fi®-ühendust. Näiteks saate vaadata üksikute

30

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

rakenduste andmesidekasutust. Mobiilse andmesideühendusega edastatud andmete

jaoks saate määrata andmesidekasutuse hoiatused ja piirangud, et vältida lisatasusid.

Andmesidekasutuse seadistamine võib aidata teil andmesidekasutust paremini hallata, kuid ei

väldi tingimata lisakulutusi.

Andmeliikluse sisse- või väljalülitamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Andmesidekasutus.

3

Andmeside sisselülitamiseks lohistage valiku

Mobiilandmeside kõrval olevat

liugurit.

Kui andmeside on välja lülitatud, saab seade siiski luua Wi-Fi®- ja Bluetooth®-ühenduse.

Andmeside kasutuse hoiatuse seadistamine

1

Veenduge, et mobiilandmesideliiklus on sisse lülitatud.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Andmesidekasutus.

4

Hoiatuse taseme määramiseks lohistage hoiatuse joon soovitud väärtusele. Kui

andmeliiklus jõuab teie määratud tasemele, kuvatakse hoiatusteade.

Mobiilandmeside kasutuse piirangu määramine

1

Veenduge, et mobiilandmesideliiklus on sisse lülitatud.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Andmesidekasutus.

4

Märkige ruut

Piira mobiilandmeside kasutust, kui see ei ole veel märgitud, ja

seejärel koputage nuppu

OK.

5

Mobiilandmeside kasutuse piirangu määramiseks lohistage sobiv joon soovitud

väärtusele.

Kui kasutatud mobiilandmeside maht jõuab määratud piiranguni, lülitatakse seadme

mobiilandmesideliiklus automaatselt välja.

Üksikute rakenduste mobiilandmesidekasutuse juhtimine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Andmesidekasutus.

3

Otsige üles soovitud rakendus ja koputage seda.

4

Märkige ruut

Piira taustandmeid.

5

Rakenduse täpsemate seadete (kui neid on) vaatamiseks koputage valikut

Kuva

rakenduse seaded ja tehke soovitud muudatused.

Kui muudate rakenduste teatud andmekasutusseadeid, siis võib see rakenduse töötamist

mõjutada.

Wi-Fi® kaudu edastatud andmete vaatamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Andmesidekasutus.

3

Koputage , siis märkige ruut

Kuva WiFi-andmeside kas. (kui see on märkimata).

4

Koputage sakki

WiFi.