Sony Xperia E4g - Mobiilandmesideühenduse jagamine

background image

Mobiilandmesideühenduse jagamine

Saate oma seadme mobiilandmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga jagada.

Seda nimetatakse USB kaudu ühenduse jagamiseks. Samuti saate seadme

andmesideühendust jagada üheaegselt kuni kaheksa seadmega, kui kasutate oma

seadet teisaldatava Wi-Fi®-pääsupunktina. Kui jagate oma seadme

mobiilandmesideühendust, saavad teie seadme andmesideühendust kasutavad

seadmed näiteks surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja vastu võtta e-

kirju.

Võrguühenduse loomiseks USB-kaabli kaudu võib teil olla vaja oma arvuti ette valmistada.

Kõige värskema teabe leiate veebilehelt www.android.com/tether.

Andmesideühenduse jagamine USB-kaabliga

1

Inaktiveerige kõik USB-kaabliühendused seadmega.

2

Kasutage komplektis olevat USB-kaablit seadme ühendamiseks arvutiga.

3

Vaatel Avakuva koputage .

4

Leidke ja koputage

Seaded > Veel... > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt.

5

Märkige ruut

USB-lõastamine, seejärel koputage valikut OK, kui seda küsitakse.

Kui olete võrku ühendatud, kuvatakse olekuribal ikoon .

6

Andmesideühenduse jagamise peatamiseks tühjendage ruut

USB-lõastamine või

eemaldage USB-kaabel ühendusest.

Seadme andmesideühendust ja SD-mälukaarti ei saa üheaegselt USB-kaabli kaudu jagada.

Seadme kasutamine teisaldatava Wi-Fi®-pääsupunktina

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Veel... > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt.

3

Koputage

Teisaldat. WiFi-pääsupunkti seaded > Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt.

4

Sisestage valiku

Võrgu nimi (SSID) teave.

5

Turbetüübi valimiseks koputage välja

Turve. Vajadusel sisestage parool.

6

Koputage

Salvesta.

7

Koputage ikooni ja märkige ruut

Teisaldat. WiFi-pääsup..

8

Kui palutakse, koputage kinnitamiseks valikut

OK. Kui kaasaskantav Wi-Fi®-

pääsupunkt on aktiivne, kuvatakse olekuribal .

9

Andesideühenduse Wi-Fi®-ühenduse kaudu jagamise lõpetamiseks tühjendage

ruut

Teisaldat. WiFi-pääsup..

Teisaldatava Interneti pääsupunkti ümbernimetamine

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Veel... > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt.

3

Koputage

Teisaldat. WiFi-pääsupunkti seaded > Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt.

4

Sisestage võrgu jaoks

Võrgu nimi (SSID).

5

Turbetüübi valimiseks koputage välja

Turve.

6

Vajadusel sisestage parool.

7

Koputage

Salvesta.