Sony Xperia E4g - Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)

background image

Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)

Saate oma seadme ühendada virtuaalsesse eravõrku (VPN-i), mis võimaldab kasutada

kohalikke turvatud võrkude ressursse avalikus võrgus. Näiteks kasutatakse VPN-

ühendusi tavaliselt ettevõtetes ja haridusasutustes nende kasutajate jaoks, kes vajavad

juurdepääsu sisevõrkudele ja teistele siseteenustele sel ajal, kui nad on väljaspool

sisevõrku (näiteks reisimise ajal).
VPN-ühendusi saab luua mitmel moel, sõltuvalt võrgust. Mõnede võrkude kasutamine

nõuab turvasertifikaatide edastamist ja installimist teie seadmesse. Lisateavet selle kohta,

kuidas luua ühendus virtuaalse eravõrguga, saate oma ettevõtte või asutuse

võrguadministraatorilt.

VPN-võrgu lisamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .

2

Otsige üles ja koputage valikuid

Seaded > Veel... > VPN.

3

Koputage ikooni .

4

Valige lisatava VPN-võrgu tüüp.

5

Sisestage oma VPN-võrgu seaded.

6

Koputage ikooni

Salvesta.

VPN-võrguga ühenduse loomine

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Veel... > VPN.

3

Koputage saadaolevate võrkude loendis selle VPN-võrgu nime, millega soovite

ühenduse luua.

4

Sisestage nõutav teave.

5

Koputage nuppu

Ühenda.

Ühenduse katkestamine VPN-võrguga

1

Teadaannete paneeli avamiseks koputage olekuribal.

2

Koputage VPN-võrgu ühenduse teatel, et see välja lülitada.

32

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.