Sony Xperia E4g - Kontaktide varundamine

background image

Kontaktide varundamine

Kontaktide varundamiseks saate kasutada mälukaarti. Lisateavet seadmes olevate

kontaktide taastamise kohta leiate teemast

Kontaktide edastamine

lehel 52 .

Kõikide kontaktide eksportimine mälukaardile

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage ikooni .

2

Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid

Ekspordi kontaktid > SD-kaart.

3

Koputage valikut

OK.

57

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.