Sony Xperia E4g - Lisaseadmete ja seadete juhtimine Smart Connecti abil

background image

Lisaseadmete ja seadete juhtimine Smart Connecti abil

Rakendusega Smart Connect saate määrata, mis juhtub seadmes lisaseadme

ühendamisel või ühenduse katkestamisel. Näiteks saate määrata, et peakomplekti

ühendamine lülitab alati sisse FM-raadio rakenduse.
Samuti saate määrata, et Smart Connect loeks ette sissetulevad tekstsõnumid. Saate

rakendust kasutada ka selleks, et määrata ühe kindla toimingu või mitu toimingut, mis

teie seadmes kindlal ajal käivituvad. Kui ühendate peakomplekti näiteks hommikul kella 7

ja 9 vahel, saate määrata, et:

käivitatakse rakendus Walkman®;

veebibrauser avab hommikuse ajalehe;

helina asemel telefon vibreerib.
Samuti saate Smart Connecti abil hallata lisaseadmeid (nt SmartTag ja SmartWatch).

Lisateavet konkreetse lisaseadme kohta leiate kasutusjuhendist.

1

Koputamine lisatud seadmete kuvamiseks

2

Seadme või sündmuse lisamine

3

Menüüvalikute kuvamine

4

Koputamine kõigi lisatud sündmuste kuvamiseks

5

Koputamine sündmuse aktiveerimiseks

6

Koputamine sündmuse üksikasjade vaatamiseks

100

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Smart Connecti sündmuse loomine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.

2

Kui avate Smart Connecti esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks

valikut

OK.

3

Koputage sakil

Sündmused valikut .

4

Kui loote sündmuse esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks veel

kord valikut

OK.

5

Lisage tingimused, mille korral soovite sündmuse käivitada. Tingimuseks võib olla

ühenduse loomine lisaseadmega, konkreetne ajavahemik või mõlemad.

6

Jätkamiseks koputage ikooni .

7

Lisage toiming, mis peaks pärast lisaseadmega ühenduse loomist aset leidma, ja

seadke vastavalt soovile muud seaded.

8

Jätkamiseks koputage valikut .

9

Määrake sündmuse nimi ja valige

Lõpeta.

Bluetooth®-lisaseadme lisamiseks peate selle kõigepealt oma seadmega siduma.

Smart Connecti sündmuse muutmine

1

Käivitage rakendus Smart Connect.

2

Koputage vahekaardil

Sündmused soovitud sündmust.

3

Kui sündmus on välja lülitatud, lohistage selle sisselülitamiseks liugurit paremale.

4

Koputage valikut

Muuda, seejärel muutke seadeid vajaduse järgi.

Sündmuse kustutamine

1

Käivitage rakendus Smart Connect.

2

Puudutage sakil

Sündmused pikalt sündmust, mille soovite kustutada, ja valige

Kustuta sündmus.

3

Kinnitamiseks koputage valikut

Kustuta.

Sündmuse saate kustutada ka nii, kui avate sündmuse, koputate ikooni , valite käsu

Kustuta

sündmus ja seejärel käsu Kustuta.

Rakenduse Smart Connect määramine sissetulevaid tekstsõnumeid ette lugema

1

Käivitage rakendus Smart Connect.

2

Koputage ikooni ja siis valikut

Seaded.

3

Märkige ruut

Kõnesüntees ja seejärel kinnitage vajadusel aktiveerimine.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, loetakse kõik sissetulevad sõnumid ette. Kui kasutate

seadet näiteks avalikus kohas või töökohal, on privaatsuse kaitsmiseks soovitatav see

funktsioon välja lülitada.

Seadmete haldamine

Rakendusega Smart Connect saate hallata mitmesuguseid seadmega ühendatud

nutitarvikuid (nt Sony tarvikuid SmartTags, SmartWatch ja Smart Wireless Headset pro).

Smart Connect laadib alla kõik vajalikud rakendused ja leiab saadavuse korral ka muude

tootjate rakendusi. Seadmed, millega on juba ühendus loodud, kuvatakse loendis, kust

saate iga seadme kohta lisateavet.

Tarviku sidumine ja sellega ühenduse loomine

1

Käivitage rakendus Smart Connect. Kui avate rakenduse Smart Connect esimest

korda, siis koputage tutvustuskuva sulgemiseks nuppu

OK.

2

Koputage ikooni

Seadmed ja seejärel valikut .

3

Seadmete otsimiseks koputage valikut

OK.

4

Koputage otsingutulemuste loendis lisatava seadme nime.

Ühendatud tarviku seadete kohandamine

1

Siduge tarvik oma seadmega ja looge sellega ühendus.

2

Käivitage rakendus Smart Connect.

3

Koputage valikut

Lisaseadmed ja seejärel koputage ühendatud tarviku nime.

4

Kohandage soovitud seaded.

101

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.