Sony Xperia E4g - Ekraanilukk

background image

Ekraanilukk

Ekraani lukustamiseks on mitu võimalust. Lukustustüüpide turbetasemed on nõrgemast

tugevamini kirjas allpool.

Nipsamine – kaitse puudub, kuid pääsete kiiresti avakuvale juurde.

Bluetoothiga avamine – avab seadme, kasutades seotud Bluetooth-seadmeid.

Näotuvastusega avamine – seade avatakse lukust, kui vaatate ekraani.

Muster – seade avatakse, kui joonistate sõrmega lihtsa mustri.

PIN-kood – seade avatakse, kui sisestate vähemalt neljast numbrist koosneva PIN-koodi.

Parool – seade avatakse, kui sisestate tärgiparooli.

Hoidke oma ekraani avamismuster, PIN-kood või parool kindlasti meeles. Kui te selle teabe

unustate, siis võib tähtsate andmete (nt kontaktide ja sõnumite) taastamine olla võimatu.

Ekraaniluku tüübi valimine

1

Koputage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Turve > Ekraanilukk.

3

Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid ja valige muu ekraaniluku tüüp.

Ekraani avamine Bluetooth®-iga avamist kasutades

Enne Bluetooth®-iga avamise funktsiooni kasutamist veenduge, et teie seade ja teised

Bluetooth®-seadmed on seotud. Lisateavet sidumise kohta vaadake teemast

Seadme

sidumine mõne muu Bluetooth®-seadmega

lk 98 .

1

Koputage avakuval ikooni . Seejärel otsige üles valikud

Seaded > Turve ja

koputage neid.

2

Koputage valikut

Ekraanilukustus > Bluetooth unlock.

3

Koputage valikut

Jätka ja valige seade, mida soovite ekraani avamiseks kasutada,

ning koputage valikut

Jätka.

4

Valige varulukustamisviis ekraani avamiseks, kui pole ühendatud ühtegi

Bluetooth®-seadet.

5

Teistes Bluetooth®-seadmetes leidke seadme nimi ja koputage seda (

Seaded >

Bluetooth > Seotud seadmed). Kui Bluetooth®-seadmes ilmub kiri Ühendatud,

vajutage kohe oma seadme toitenuppu.

Kui teie seade pole teiste Bluetooth®-seadmetega ühendatud, tuleb ekraani avamiseks

kasutada PIN-koodi või mustrit.

Näotuvastusega avamise seadistamine

1

Avage kuva Avakuva ja valige >

Seaded > Turve > Ekraanilukk.

2

Koputage valikut

Näotuvastusega avamine, seejärel järgige näopildi tegemiseks

juhiseid.

3

Kui teie nägu on pildistatud, koputage valikut

Jätka.

4

Valige varuavamisviis ja järgige seadistamise lõpuleviimiseks seadme ekraanil

kuvatavaid juhiseid.

Parima tulemuse saavutamiseks pildistage oma nägu õues, kus on parem, kuid mitte liiga hele

valgus, ja hoidke seadet oma silmade kõrgusel.

Ekraani avamine näotuvastusega avamise funktsiooni abil

1

Aktiveerige ekraan.

2

Vaadake oma seadet sama nurga all, mida kasutasite näotuvastusega avamise

foto tegemiseks.

Kui näotuvastusega avamise funktsioon ei tunne teie nägu ära, peate ekraani lukust

avamiseks kasutama varuavamismeetodit.

38

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Ekraaniluku mustri loomine

1

Koputage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Turve > Ekraanilukk > Muster.

3

Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete seadme avamiseks viis korda järjest joonistanud ekraanile vale avamismustri, peate

30 sekundit ootama ja siis uuesti proovima.

Ekraaniluku mustri muutmine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Turve > Ekraanilukk.

3

Joonistage ekraaniluku avamise muster.

4

Valige

Muster ja järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ekraaniluku PIN-koodi loomine

1

Koputage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Turve > Ekraanilukk > PIN-kood.

3

Sisestage numbriline PIN-kood.

4

Vajadusel koputage klaviatuuri minimeerimiseks valikut .

5

Koputage valikut

Jätka.

6

Sisestage PIN-kood uuesti ja kinnitage see.

7

Vajadusel koputage klaviatuuri minimeerimiseks valikut .

8

Koputage valikut

OK.

Ekraaniluku parooli loomine

1

Avage Avakuva, koputage valikuid >

Seaded > Turve > Ekraanilukk > Parool.

2

Sisestage parool.

3

Vajaduse korral koputage klaviatuuri minimeerimiseks ikooni .

4

Koputage

Jätka.

5

Sisestage parool uuesti ja kinnitage see.

6

Vajaduse korral koputage klaviatuuri minimeerimiseks ikooni .

7

Koputage

OK.

Lukustuskuvalt teadaannete vaatamine

1

Lohistage lukustuskuval olekuriba allapoole.

2

Koputage teadaannet, mida soovite vaadata.

Lukustuskuvalt saate teadaandeid vaadata ainult juhul, kui lukustate ekraani režiimiga

Pühkimine.