Sony Xperia E4g - Avakuva

background image

Avakuva

Avakuva on seadme olulisim kuva. See sarnaneb töölauaga arvutiekraanil. Avakuval võib

olla kuni seitse paani, mille kuva on suurem kui ekraan. Avakuva paanide arvu tähistavad

punktid avakuva alaosas. Esiletõstetud punkt näitab, millisel paanil olete.

14

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Avakuva avamine

Vajutage nuppu .

Avakuva sirvimine

Avakuva paanid

Saate avakuvale uusi paane lisada (kuni seitse paani) ja paane kustutada. Samuti saate

määrata paani, mida soovite kasutada avakuva põhipaanina.

Paani määramine avakuva paaniks

1

Puudutage pikalt tühja ala vaates Avakuva, kuni seade vibreerib.

2

Libistage vasakule või paremale, et liikuda paanile, mille soovite määrata avakuva

paaniks, ja koputage seejärel paani ülanurgas valikut .

Paani lisamine avakuvale

1

Puudutage pikalt tühja ala vaates Avakuva, kuni seade vibreerib.

2

Paanide sirvimiseks libistage sõrmega vasakule või paremale, seejärel koputage

valikut .

15

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Paani kustutamine avakuvalt

1

Puudutage pikalt tühja ala vaates Avakuva, kuni seade hakkab värisema.

2

Libistage vasakul või paremal paanini, mille soovite kustutada, seejärel koputage

.