Sony Xperia E4g - Sisukord

background image

Sisukord

Alustamine......................................................................................6

Teave selle kasutusjuhendi kohta........................................................ 6
Seadme ülevaade............................................................................... 6
Kokkupanek........................................................................................7
Ekraanikaitse.......................................................................................9
Seadme esmakordne käivitamine........................................................9
Miks on mul vaja Google™-i kontot?.................................................10
Seadme laadimine.............................................................................10

Seadme põhifunktsioonid............................................................ 12

Puuteekraani kasutamine.................................................................. 12
Ekraani lukustamine ja lukust avamine...............................................14
Avakuva............................................................................................ 14
Rakendustekuva............................................................................... 16
Rakendustes liikumine.......................................................................17
Minirakendused.................................................................................17
Vidinad..............................................................................................18
Otseteed ja kaustad.......................................................................... 19
Taust ja teemad................................................................................ 20
Kuvatõmmise tegemine.....................................................................21
Olek ja teadaanded........................................................................... 21
Olekuriba ikoonid.............................................................................. 22
Rakenduste ülevaade........................................................................24

Rakenduste allalaadimine............................................................ 26

Rakenduste allalaadimine Google Play™-st.......................................26
Rakenduste allalaadimine muudest allikatest..................................... 26

Internet ja võrgud......................................................................... 27

Veebilehtede sirvimine.......................................................................27
Interneti ja MMS-i seaded .................................................................27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Mobiilandmesideühenduse jagamine.................................................30
Andmesidekasutuse haldamine.........................................................30
Mobiilsidevõrkude valimine................................................................ 31
Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)..........................................................32

Andmete sünkroonimine seadmes...............................................33

Veebikontodega sünkroonimine........................................................ 33
Sünkroonimine rakendusega Microsoft® Exchange'i ActiveSync®....33

Põhiseaded.................................................................................. 35

Seadetele juurdepääsemine.............................................................. 35
Heli, helin ja helitugevus.................................................................... 35

2

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

SIM-kaardi kaitse ............................................................................. 36
Kuvaseaded......................................................................................37
Daydream......................................................................................... 37
Ekraanilukk........................................................................................38
Keele seaded.................................................................................... 39
Kuupäev ja kellaaeg.......................................................................... 39
Heliväljundi täiustamine..................................................................... 40

Teksti tippimine............................................................................ 41

Ekraaniklaviatuur............................................................................... 41
Ekraaniklahvistik................................................................................42
Teksti sisestamine häälsisestusega................................................... 43
Teksti muutmine................................................................................43
Xperia klaviatuuri isikupärastamine.................................................... 44

Helistamine...................................................................................45

Helistamine....................................................................................... 45
Kõnede vastuvõtmine........................................................................46
Käimasolevad kõned.........................................................................48
Kõnelogi kasutamine......................................................................... 48
Kõnede edastamine.......................................................................... 49
Kõnede piiramine.............................................................................. 49
Mitu kõnet.........................................................................................50
Konverentskõned.............................................................................. 50
Kõnepost.......................................................................................... 51
Hädaabikõned...................................................................................51

Kontaktid ..................................................................................... 52

Kontaktide edastamine......................................................................52
Kontaktide otsimine ja vaatamine...................................................... 53
Kontaktide lisamine ja muutmine....................................................... 54
Terviseteabe ja hädaabialase kontaktteabe lisamine.......................... 55
Lemmikud ja rühmad........................................................................ 56
Kontaktteabe saatmine..................................................................... 57
Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid..................................... 57
Kontaktide varundamine....................................................................57

Sõnumside ja vestlused............................................................... 58

Sõnumite lugemine ja saatmine......................................................... 58
Sõnumite korraldamine..................................................................... 59
Helistamine sõnumist........................................................................ 60
Sõnumside seaded........................................................................... 60
Kiirsõnumside ja videovestlus............................................................ 60

E-post...........................................................................................61

E-posti seadistamine.........................................................................61
E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine....................................................61

3

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

E-kirja eelvaatepaan.......................................................................... 62
E-kirjade korraldamine.......................................................................63
E-posti kontoseaded.........................................................................63
Gmail™.............................................................................................64

Muusika .......................................................................................65

Muusika edastamine seadmesse ......................................................65
Muusika kuulamine............................................................................65
Rakenduse Walkman® avakuvamenüü............................................. 66
Esitusloendid.....................................................................................67
Muusika jagamine............................................................................. 68
Heli täiustamine.................................................................................68
Visualiseerija .....................................................................................68
Muusika tuvastamine rakenduse TrackID™ abil.................................68

FM-raadio.....................................................................................71

Raadio kuulamine..............................................................................71
Lemmikraadiojaamad........................................................................ 72
Heliseaded........................................................................................72

Kaamera....................................................................................... 73

Pildistamine ja videote salvestamine.................................................. 73
Näotuvastus......................................................................................74
Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks..... 74
Fotodele asukohateabe lisamine....................................................... 75
Üldised kaameraseaded....................................................................75
Fotokaamera seaded........................................................................ 78
Videokaamera seaded.......................................................................82

Fotod ja videod rakenduses Album............................................. 85

Fotode ja videote vaatamine..............................................................85
Fotode ja videote jagamine ja haldamine........................................... 86
Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega........................................87
Videote töötlemine rakenduse Movie Creator abil.............................. 88
Fotode ja videote peitmine................................................................ 88
Albumi avakuva menüü..................................................................... 88
Oma fotode vaatamine kaardil...........................................................89

Videod.......................................................................................... 92

Videote vaatamine rakenduses Filmid................................................92
Videosisu edastamine seadmesse ....................................................93
Videosisu haldamine......................................................................... 93

Ühenduvus................................................................................... 94

Seadme kuva juhtmeavaba peegeldamine teleris.............................. 94
Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega....................................94
Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia.............................................. 97

4

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid................. 100

Lisaseadmete ja seadete juhtimine Smart Connecti abil...................100

Reisimine ja kaardid................................................................... 102

Asukohateenuse kasutamine...........................................................102
Google Maps™ ja navigeerimine..................................................... 102
Andmeliikluse kasutamine reisimise ajal...........................................103
Lennurežiim.....................................................................................104

Kalender ja äratuskell................................................................. 105

Kalender......................................................................................... 105
Äratus ja kell....................................................................................106

Tugi ja hooldus...........................................................................108

Teie seadme tugi.............................................................................108
Arvutitööriistad................................................................................ 108
Seadmetarkvara uuendamine..........................................................109
Kadunud seadme otsimine .............................................................110
Seadme identifitseerimiskoodi otsimine........................................... 111
Aku ja toitehaldus............................................................................111
Mälu ja salvestusruum.....................................................................113
Failide haldamine arvutis................................................................. 114
Sisu varundus ja taaste................................................................... 115
Diagnostikatestide tegemine seadmes............................................ 117
Seadme taaskäivitamine ja lähtestamine..........................................117
Seadme taaskasutus.......................................................................119
Teenuste ja funktsioonidega seotud piirangud.................................119
Juriidiline teave................................................................................119

5

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.