Sony Xperia E4g - Failide haldamine arvutis

background image

Failide haldamine arvutis

lehel114 .

Failide haldamine arvutis

Selleks et saaksite faile arvutisse edastada ja neid seal hallata, ühendage oma seade
Windows

®

-i arvutiga USB-kaabli abil. Kui kaks seadet on ühendatud, saate arvuti

failisirvija abil lohistada sisu ühest seadmest teise või seadme sisemälust SD-kaardile ja

vastupidi.

Kui teil on PC või Apple

®-i

Mac

®

, saate rakendust Xperia™ Companion kasutada oma

seadme failisüsteemile ligipääsemiseks.

Failide edastamine meediumiedastusrežiimi abil Wi-Fi

®

-võrgu kaudu

Wi-Fi

®

-ühenduse abil saate faile edastada seadmest mõnda muusse MTP-ga

ühilduvasse seadmesse (nt arvutisse) ja vastupidi. Enne ühenduse loomist tuleb kaks

seadet omavahel siduda. Juhul kui edastate oma seadmest arvutisse või vastupidi

muusikat, videoid, pilte või muid meediumifaile, on parem kasutada arvutis rakendust

Media Go™. Media Go™ teisendab meediumifailid, et saaksite neid oma seadmes

kasutada.

Selle funktsiooni kasutamiseks vajate Wi-Fi

®

-toega seadet, mis toetab meediumiedastust (nt

arvutit, kus töötab Microsoft

®

Windows Vista

®

või Windows

®

7).

Seadme ettevalmistamine juhtmevaba ühenduse kaudu arvutiga kasutamiseks

1

Veenduge, et meediumiedastusrežiim oleks seadmes lubatud. See on üldjuhul

vaikimisi lubatud.

2

Veenduge, et Wi-Fi

®

-funktsioon oleks sisse lülitatud.

3

Koputage kuval Avakuva ikooni .

4

Otsige üles ja valige

Seaded > Xperia™ ühenduvus > USB-ühenduvus.

5

Koputage valikut

Seo arvutiga ja siis valikut Järgm..

6

Häälestusprotsessi lõpuleviimiseks täitke ekraanil kuvatavad juhised.

114

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Traadita side ühenduse loomine seotud seadmega

1

Veenduge, et meediumiedastusrežiim oleks seadmes lubatud. See on üldjuhul

vaikimisi lubatud.

2

Veenduge, et Wi-Fi

®

-funktsioon oleks sisse lülitatud.

3

Koputage kuval Avakuva ikooni .

4

Otsige üles ja valige

Seaded > Xperia™ ühenduvus > USB-ühenduvus.

5

Valige seotud seade, millega soovite ühenduse luua, ja koputage valikut

Ühenda.

Seotud seadmega ühenduse katkestamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Xperia™ ühenduvus > USB-ühenduvus.

3

Valige seotud seade, mille ühenduse soovite katkestada.

4

Koputage ikooni

Katkesta ühendus.

Seotud seadme eemaldamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Xperia™ ühenduvus > USB-ühenduvus.

3

Valige seotud seade, mille soovite eemaldada.

4

Koputage ikooni

Tühista sidumine.