Sony Xperia E4g - Seadme identifitseerimiskoodi otsimine

background image

Seadme identifitseerimiskoodi otsimine

Teie seadmel on kordumatu identifitseerimiskood (ID). Teie seadmes nimetatakse seda

koodi IMEI-koodiks (IMEI – International Mobile Equipment Identity). Peaksite selle koodi

koopia alles hoidma. Teil võib seda vaja minna näiteks Xperia™ Care'i tugiteenuste

kasutamiseks ja seadme registreerimiseks. Kui teie seade varastatakse, saavad mõned

võrguteenuse pakkujad selle numbri abil takistada seadme juurdepääsu teie riigi

võrkudele.

IMEI-koodi vaatamine

IMEI-koodi vaatamiseks eemaldage kate.

Avage seadme numbrivalits ja sisestage kood

*#06#

.

IMEI-koodi vaatamine seadmes

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Teave telefoni kohta > Olek.

3

IMEI-koodi vaatamiseks kerige jaotiseni IMEI.