Sony Xperia E4g - خواندن و ارسال پیام

background image

یتنرتنیا

هچرتفد

امنهار

تسا

© .

طقف

یارب

هدافتسا

یصخش

پاچ

دوش

.

background image

یارب

ندناوخ

مایپ

یتفایرد

1

زا

لخاد

هحفص

یلصا

هب

هبرض

،دینزب

سپس

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

2

هب

یوگتفگ

هاوخلد

هبرض

دینزب

.

3

رگا

مایپ

زونه

تفایرد

هدشن

،تسا

نآ

مایپ

ار

سمل

دینک

و

هگن

،دیراد

سپس

هب

دولناد

مایپ

هبرض

دینزب

.

مامت

مایپ

یاه

یتفایرد

هب

تروص

شیپ

ضرف

رد

هظفاح

هاگتسد

هریخذ

یم

دوش

.

یارب

خساپ

نداد

هب

کی

مایپ

1

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

،دینزب

سپس

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

2

هب

یوگتفگ

یواح

نآ

مایپ

هبرض

دینزب

.

3

خساپ

دوخ

ار

دراو

دینک

و

هب

لاسرا

هبرض

دینزب

.

لاسرازاب

کی

مایپ

1

زا

هحفص

یلصا

،دوخ

یور

هبرض

،دینزب

سپس

یور

نیا

دامن

هبرض

دینزب

.

2

یور

یوگتفگ

یواح

یمایپ

هک

دصق

لاسرازاب

نآ

ار

دیراد

هبرض

دینزب

.

3

یمایپ

ار

هک

یم

دیهاوخ

لاسرازاب

دینک

سمل

دینک

و

هگن

،دیراد

سپس

یور

تیاده

مایپ

هبرض

دینزب

.

4

مان

ای

هرامش

نفلت

،هدنریگ

ای

رگید

تاعالطا

سامت

هدنریگ

ار

دراو

،دینک

سپس

زا

تسرهف

ناشن

هداد

،هدش

وا

ار

باختنا

دینک

.

رگا

هدنریگ

هب

ناونع

بطاخم

هریخذ

هدشن

،تسا

هرامش

هدنریگ

ار

دراو

دینک

.

5

رد

تروص

زاین

مایپ

ار

شیاریو

دینک

و

سپس

یور

لاسرا

هبرض

دینزب

.

یارب

هریخذ

یلیاف

هک

هارمه

اب

مایپ

تفایرد

هدش

تسا

1

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

،دینزب

سپس

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

2

هب

ییوگتفگ

هک

یم

دیهاوخ

زاب

دوش

هبرض

دینزب

.

3

رگا

مایپ

زونه

تفایرد

هدشن

،تسا

هب

نآ

مایپ

هبرض

دینزب

و

هگن

،دیراد

سپس

هب

دولناد

مایپ

هبرض

دینزب

.

4

یلیاف

ار

هک

یم

دیهاوخ

هریخذ

دوش

سمل

دینک

و

هگن

،دیراد

سپس

هنیزگ

هاوخلد

ار

باختنا

دینک

.