Sony Xperia E4g - Laitteen akun lataaminen

background image

Laitteen akun lataaminen

Laitteessa on kiinteä, ladattava akku. Akun saa vaihtaa vain Sony tai valtuutettu Sony-

korjauskeskus. Älä milloinkaan yritä itse avata tai purkaa tätä laitetta. Avaamalla laitteen

voit aiheuttaa vaurioita, jotka mitätöivät takuun.
Akku on osittain ladattu, kun laite toimitetaan tehtaalta. Varaustaso voi olla melko

alhainen. Tämä määräytyy sen mukaan, kuinka kauan laite on ollut pakkauksessa ennen

ostamista. Suosittelemme, että akkua ladataan vähintään 30 minuuttia, ennen kuin

laitteeseen kytketään ensimmäisen kerran virta. Laitetta voi edelleen käyttää latauksen

aikana. Lisätietoja akusta ja akun suorituskyvyn parantamisesta on kohdassa

Akku ja

virranhallinta

sivulla 112 .

10

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Laitteen lataaminen

1

Liitä laturi pistorasiaan.

2

Liitä USB-kaapelin toinen pää laturiin (tai tietokoneen USB-porttiin).

3

Liitä kaapelin toinen pää laitteen USB-mikroporttiin niin, että USB-symboli osoittaa

ylöspäin. Merkkivalo syttyy, kun lataus alkaa.

4

Kun laite on latautunut kokonaan, irrota kaapeli laitteesta vetämällä sitä suoraan

ulospäin. Huolehdi siitä, ettet taita liitäntää.

Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin merkkivalo

syttyy ja latauskuvake tulee näkyviin.

Akun tilan merkkivalo

Vihreä

Akun varaustaso on yli 90 %

Vilkkuva punainen

Akkua ladataan, ja akun varaustaso on alle 15%

Oranssi

Akkua ladataan, ja akun varaustaso on alle 90 %

11

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.