Sony Xperia E4g - Ääniasetukset

background image

Ääniasetukset

Vaihtaminen mono- ja stereotilan välillä

1

Kun radio on auki, paina .

2

Napauta

Ota stereoääni käyttöön.

3

Voit kuunnella radiota taas monoäänitilassa painamalla ja napauttamalla

Pakota

monoääni.

Radioalueen valinta

1

Kun radio on auki, paina .

2

Napauta

Aseta radioalue.

3

Valitse vaihtoehto.

Visualisoijan säätäminen

1

Kun radio on auki, napauta .

2

Napauta

Visualisoija.

3

Valitse vaihtoehto.

73

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.