Sony Xperia E4g - Mobiilidatayhteyden jakaminen

background image

Mobiilidatayhteyden jakaminen

Voit jakaa laitteen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelilla. Tätä

kutsutaan USB-sitomiseksi. Voit myös jakaa laitteen datayhteyden enintään kahdeksan

muun laitteen kanssa samanaikaisesti muuttamalla laitteen kannettavaksi Wi-Fi®-

alueeksi. Kun laitteen mobiilidatayhteys on jaettu, jakamisen kohteena olevat laitteet

voivat käyttää laitteen datayhteyttä ja esimerkiksi selata Internetiä, ladata sovelluksia ja

lähettää sekä vastaanottaa sähköpostia.

Tietokone voidaan joutua valmistelemaan luomaan verkkoyhteys USB-kaapelin kautta. Saat

uusimmat tiedot osoitteesta www.android.com/tether.

Datayhteyden jakaminen USB-kaapelilla

1

Poista kaikkien laitteeseen tehtyjen USB-kaapeliyhteyksien aktivointi.

2

Liitä laite tietokoneeseen laitteen mukana tulleella USB-kaapelilla.

3

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

4

Etsi ja napauta

Asetukset > Lisää... > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema.

5

Merkitse

USB-verkkosidonta -valintaruutu ja napauta pyydettäessä OK. näkyy

tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.

6

Kun haluat lopettaa datayhteyden jakamisen, poista valintaruudun

USB-

verkkosidonta valinta tai irrota USB-kaapeli.

Laitteen datayhteyttä ja SD-korttia ei voi jakaa USB-kaapelin kautta samanaikaisesti.

Laitteen käyttäminen kannettavana Wi-Fi®-alueena

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Lisää... > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema.

3

Napauta

Siirrettävän WLAN-alueen asetukset > Määritä Wi-Fi-alue.

4

Anna

Verkon nimi (SSID)-tiedot.

5

Valitse suojaustyyppi napauttamalla

Suojaus-kenttää. Anna salasana tarvittaessa.

6

Napauta

Tallenna.

7

Napauta ja merkitse

Siirrett. Wi-Fi-tukiasema -valintaruutu.

8

Vahvista pyydettäessä napauttamalla

OK. näkyy tilarivillä, kun kannettava Wi-

Fi® WLAN-alue on aktiivinen.

9

Jos haluat lopettaa datayhteyden jakamisen Wi-Fi®-verkon kautta, poista

Siirrett.

Wi-Fi-tukiasema -valintaruudun valinta.

Kannettavan WLAN-alueen nimeäminen uudelleen ja suojaaminen

1

Napauta Aloitusnäyttö-näytössä .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Lisää... > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema.

3

Napauta

Siirrettävän WLAN-alueen asetukset > Määritä Wi-Fi-alue.

4

Anna verkon

Verkon nimi (SSID).

5

Valitse suojaustyyppi napauttamalla

Suojaus-kenttää.

6

Anna salasana tarvittaessa.

7

Napauta

Tallenna.