Sony Xperia E4g - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Wi-Fi®-yhteyden avulla voit selata Internetiä, ladata sovelluksia tai lähettää ja

vastaanottaa sähköpostia. Kun olet muodostanut yhteyden Wi-Fi®-verkkoon, laitteesi

muistaa verkon ja muodostaa siihen automaattisesti yhteyden, kun seuraavan kerran

tulet verkon alueelle.
Jotkin Wi-Fi®-verkot edellyttävät kirjautumista Web-sivulle, ennen kuin verkkoa voi

käyttää. Pyydä lisätietoja kyseisen Wi-Fi®-verkon valvojalta.
Käytettävissä olevat Wi-Fi®-verkot saattavat olla avoimia tai suojattuja:

Avointen Wi-Fi®-verkkojen nimen vieressä näkyy -merkki.

Suojattujen Wi-Fi®-verkkojen nimen vieressä näkyy -merkki.

Kaikki Wi-Fi®-verkot eivät näy käytettävissä olevien verkkojen luettelossa, koska ne eivät

lähetä verkon nimitietoja (SSID). Jos tiedät verkon nimen, voit lisätä sen manuaalisesti

käytettävissä olevien Wi-Fi®-verkkojen luetteloon.

Wi-Fi®-verkon käyttöönotto

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset.

3

Vedä liukusäädin kohdan

Wi-Fi vierestä oikealle ottaaksesi Wi-Fi®-toiminnon

käyttöön.

Wi-Fi®-yhteyden muodostamiseen saattaa mennä muutama sekunti.

Yhteyden automaattinen muodostaminen Wi-Fi®-verkkoon

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset.

3

Napauta

Wi-Fi. Kaikki käytettävissä olevat Wi-Fi®-verkot tulevat näkyviin.

4

Muodosta yhteys Wi-Fi®-verkkoon napauttamalla sitä. Jos kyseessä on suojattu

verkko, kirjoita asiaankuuluva salasana. näkyy tilarivillä, kun yhteys on

muodostettu.

Voit etsiä uusia käytettävissä olevia verkkoja napauttamalla ja napauttamalla sitten

Etsi. Jos

et voi muodostaa

Wi-Fi-verkkoyhteyttä, viittaa laitteesi asianmukaisiin vianmääritysvihjeisiin

osoitteessa

www.sonymobile.com/support/

.

28

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Wi-Fi®-verkon lisääminen manuaalisesti

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Wi-Fi.

3

Napauta .

4

Anna

Verkon nimi (SSID)-tiedot.

5

Valitse suojaustyyppi napauttamalla

Suojaus-kenttää.

6

Anna salasana tarvittaessa.

7

Jos haluat muokata lisäasetuksia, kuten välityspalvelin- ja IP-asetuksia, valitse

valintaruutu

Näytä lisäasetukset ja muokkaa asetuksia sitten haluamallasi tavalla.

8

Napauta

Tallenna.

Pyydä verkon SSID-tunnus ja salasana Wi-Fi®-verkonvalvojalta.

Wi-Fi®- signaalin voimakkuuden lisääminen

Wi-Fi®-signaalin voimakkuutta voi lisätä monilla tavoilla:

Siirrä laite lähemmäs Wi-Fi®-käyttöpistettä.

Siirrä Wi-Fi®-käyttöpiste etäälle mahdollisista esteistä ja häiriötekijöistä.

Älä peitä laitteen Wi-Fi®-antennin aluetta (korostettu alue kuvassa).

Wi-Fi®-asetukset

Kun olet muodostanut yhteyden Wi-Fi® -verkkoon tai kun lähistöllä on käytettävissä Wi-

Fi®-verkkoja, voit tarkastella näiden verkkojen tilaa. Voit myös asettaa laitteen

ilmoittamaan, kun avoin Wi-Fi®-verkko havaitaan.
Jos et ole muodostanut yhteyttä Wi-Fi®-verkkoon, laite käyttää mobiilidatayhteyttä

Internet-käyttöön (jos mobiilidatayhteys on määritetty ja otettu käyttöön laitteessa). Kun

lisäät Wi-Fi®-virransäästökäytännön, voit määrittää, milloin Wi-Fi®-yhteydestä siirrytään

mobiilidatayhteyteen.

Wi-Fi®-verkon ilmoitusten ottaminen käyttöön

1

Ota Wi-Fi® käyttöön, jos se ei ole vielä käytössä.

2

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Wi-Fi.

4

Paina .

5

Napauta

Lisäasetukset.

6

Valitse valintaruutu

Ilmoitukset verkoista.

Liitetyn Wi-Fi®-verkon yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen

1

Napauta Aloitusnäyttö-näytössä .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Wi-Fi.

3

Napauta Wi-Fi®-verkkoa, johon olet muodostanut yhteyden. Yksityiskohtaiset

verkon tiedot tulevat näkyviin.

29

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Wi-Fi®-virransäästökäytännön lisääminen

1

Napauta Aloitusnäyttö-näytössä .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Wi-Fi.

3

Napauta ja napauta sitten

Lisäasetukset> Pidä Wi-Fi käytössä lepotilassa.

4

Valitse vaihtoehto.