Sony Xperia E4g - Herätyskello

background image

Herätyskello

Voit määrittää useita herätyksiä ja käyttää herätysäänenä mitä tahansa laitteeseen

tallennettua ääntä. Herätys ei kuulu, jos laite on sammutettu. Se kuuluu kuitenkin, kun

laite on asetettu äänettömään tilaan.
Näkyvissä oleva herätyksen aikamuoto on sama kuin yleisiin aika-asetuksiin valitsemasi

muoto, kuten 12-tuntinen tai 24-tuntinen.

1

Avaa herätysnäyttö

106

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

2

Näytä maailmankello ja säädä asetuksia

3

Käytä sekuntikellotoimintoa

4

Käytä ajastintoimintoa

5

Avaa kellon päivämäärä- ja aika-asetukset

6

Ota herätys käyttöön tai poista se käytöstä

7

Näytä valinnat

8

Lisää uusi herätys

Uuden herätyksen asettaminen

1

Napauta aloitusnäytössä .

2

Etsi ja napauta

Herätys ja kello.

3

Napauta .

4

Napauta

Aika ja säädä aika selaamalla ylös ja alas.

5

Napauta

Aseta.

6

Voit halutessasi muokata muita herätysasetuksia.

7

Napauta

Valmis.

Torkutuksen sammuttaminen

Napauta

Torkuta.

Herätyksen sammuttaminen

Vedä -kuvaketta oikealle.

Voit sammuttaa torkutetun herätyksen avaamalla ilmoituspaneelin tilariviä alaspäin vetämällä

ja napauttamalla sitten .

Aiemmin määritetyn herätyksen muokkaaminen

1

Avaa herätyskellosovellus ja napauta sitten muokattavaa herätystä.

2

Tee haluamasi muutokset.

3

Napauta

Valmis.

Herätyksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Avaa herätyskellosovellus ja aseta herätyskello sitten päälle tai pois sen vieressä

olevalla liukusäätimellä.

Herätyksen poistaminen

1

Avaa herätyskellosovellus ja kosketa sitten poistettavaa herätystä ja pidä sitä

alhaalla.

2

Napauta

Poista hälytys ja napauta sitten Kyllä.

Herätysäänen määrittäminen

1

Avaa herätyskellosovellus ja napauta sitten muokattavaa herätystä.

2

Napauta

Hälytysääni ja tee valinta. Napauta sitten ja valitse jokin

musiikkitiedosto.

3

Napauta

Valmis kaksi kertaa.

Toistuvan herätyksen asettaminen

1

Avaa herätyskellosovellus ja napauta sitten muokattavaa herätystä.

2

Napauta

Toista uudelleen.

3

Valitse haluamiesi päivien valintaruudut ja napauta sitten

OK.

4

Napauta

Valmis.

Herätyksen värinätoiminnon aktivoiminen

1

Avaa herätyskellosovellus ja napauta sitten muokattavaa herätystä.

2

Valitse valintaruutu

Värinä.

3

Napauta

Valmis.

107

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Herätysten määrittäminen soimaan laitteen ollessa hiljaisessa tilassa

1

Avaa herätyskellosovellus ja napauta sitten muokattavaa herätystä.

2

Merkitse

Hälytys äänet. tilassa -valintaruutu ja napauta Valmis.

108

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.