Sony Xperia E4g - Still-kameran asetukset

background image

Still-kameran asetukset

Still-kameran asetusten säätäminen

1

Aktivoi kamera.

2

Voit näyttää kaikki asetukset napauttamalla .

3

Valitse säädettävä asetus ja muokkaa sitä sitten haluamallasi tavalla.

Yleiskatsaus still-kameran asetuksiin

Tarkkuus

Valitse jokin useista eri tarkkuuksista ja kuvasuhteista ennen valokuvan ottamista. Mitä

suurempi tarkkuus valokuvassa on, sitä enemmän muistia tarvitaan.

5MP

2560×1920(4:3)

5 megapikselin tarkkuus ja 4:3-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita katsotaan muulta kuin laajakuvanäytöltä tai

jotka tulostetaan suurella tarkkuudella.

3MP

2560×1440(16:9)

3 megapikselin tarkkuus ja 16:9-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita halutaan katsoa laajakuvanäytöltä.

2MP

1920×1088(16:9)

2 megapikselin tarkkuus ja 16:9-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita halutaan katsoa laajakuvanäytöltä.

2MP

1600×1200(4:3)

2 megapikselin tarkkuus ja 4:3-kuvasuhde. Sopii valokuviin, joita katsotaan muulta kuin laajakuvanäytöltä tai

jotka tulostetaan suurella tarkkuudella.

VGA

640×480(4:3)

VGA-muoto, jonka kuvasuhde on 4:3.

Tämä asetus on käytettävissä vain

Manuaalinen-kuvaustilassa.

Vitkalaukaisin

Vitkalaukaisimella voit ottaa valokuvan pitämättä kiinni laitteesta. Voit tämän toiminnon

avulla kuvata omakuvia tai ryhmäkuvia, joihin kaikki voivat tulla mukaan. Voit käyttää

vitkalaukaisinta myös välttämään kameran tärähtämisen valokuvia otettaessa.

Käytössä (10 sekuntia)

Asettaa 10 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta valokuvan ottamiseen.

Käytössä (2 sekuntia)

Asettaa 2 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta valokuvan ottamiseen.

Pois päältä

Valokuva otetaan heti, kun napautat kameran näyttöä.

Smile Shutter™

Määritä Smile Shutter™ -toiminnolla ennen valokuvan ottoa, millaiseen hymyyn kamera

reagoi.

Tarkennustila

Tarkennustoiminto määrittää, mikä valokuvan kohta on terävä. Kun jatkuva

automaattitarkennus on päällä, kamera säätää tarkennusta siten, että värillisen

kohdistuskehyksen sisällä oleva alue pysyy terävänä.

80

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Yhden kohteen automaattitark.

Kamera tarkentaa automaattisesti valittuun kohteeseen. Jatkuva automaattinen tarkennus on päällä. Kun

kosketat kameran näyttöä ja pidät sitä alhaalla, keltainen tarkennuskehys muuttuu siniseksi kuvan

tarkentuessa. Valokuva otetaan, kun nostat sormea.

Kasvontunnistus

Kamera tunnistaa automaattisesti enintään viidet ihmiskasvot, jotka ilmaistaan kehyksillä näytössä. Kamera

tarkentaa automaattisesti lähimpiin kasvoihin. Voit myös valita näyttöä napauttamalla, mihin kasvoihin

tarkennetaan. Kun napautat kameran näyttöä, sininen kehys osoittaa, mitkä kasvot on valittu tarkennettaviksi.

Kasvontunnistusta ei voi käyttää kaikissa näkymätyypeissä. Jatkuva automaattinen tarkennus on päällä.

Kosketus tarkennus

Kosketa kameran näytössä aluetta, johon haluat tarkentaa. Jatkuva automaattinen tarkennus on poissa

päältä. Kun kosketat kameran näyttöä ja pidät sitä alhaalla, keltainen tarkennuskehys muuttuu siniseksi kuvan

tarkentuessa. Valokuva otetaan, kun nostat sormea.

Objektin seuranta

Kun valitset kohteen koskettamalla sitä etsimessä, kamera seuraa sitä puolestasi.

Tämä asetus on käytettävissä vain

Manuaalinen-kuvaustilassa.

HDR

HDR (High-Dynamic Range) -asetuksella voit ottaa valokuvan vahvassa taustavalossa tai

olosuhteissa, joissa kontrasti on terävä. HDR kompensoi yksityiskohtien puutetta ja

tuottaa kuvan, joka edustaa sekä tummaa että kirkasta aluetta.

Tämä asetus on käytettävissä vain

Manuaalinen-kuvaustilassa.

ISO

Voit vähentää hämärien kuvausolosuhteiden tai liikkuvien kohteiden aiheuttamaa kuvien

sumentumista lisäämällä ISO-herkkyyttä.

Auto

Asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti.

100

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 100.

200

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 200.

400

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 400.

800

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 800.

1600

Asettaa ISO-herkkyydeksi arvon 1600.

Tämä asetus on käytettävissä vain

Manuaalinen-kuvaustilassa.

Mittaus

Tämä toiminto määrittää tasapainoisen valotuksen automaattisesti mittaamalla

kuvattavaan kuvaan tulevan valon määrän.

Keskip.

Säätää valotuksen kuvan keskikohtaan.

Keskiarvo

Laskee valotuksen koko kuvan saaman valon määrän perusteella.

Pistemitt.

Säätää valotuksen erittäin pieneen osaan kuvattavasta kuvasta.

Tämä asetus on käytettävissä vain

Manuaalinen-kuvaustilassa.

81

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Kuvanvakain

Valokuvaa otettaessa voi olla vaikeaa pitää laitetta vakaasti paikallaan. Vakain auttaa

sinua kompensoimalla käden pieniä liikkeitä.

Tämä asetus on käytettävissä vain

Manuaalinen-kuvaustilassa.

Esikatselu

Voit halutessasi esikatsella valokuvia tai videoita heti niiden ottamisen jälkeen.

Rajoittamaton

Näyttöön tulee valokuvan tai videon esikatselukuva heti sen ottamisen jälkeen.

5 sekuntia

Näyttöön tulee valokuvan tai videon esikatselukuva viideksi sekunniksi heti sen ottamisen jälkeen.

3 sekuntia

Näyttöön tulee valokuvan tai videon esikatselukuva kolmeksi sekunniksi heti sen ottamisen jälkeen.

Muokkaa

Valokuva tai video avataan muokattavaksi heti sen ottamisen jälkeen.

Pois päältä

Valokuva tai video tallennetaan heti sen ottamisen jälkeen, eikä esikatselua tule näkyviin.

Kasvontunnistus

Voit tunnistaa kasvoja kamerasovelluksessa niin, että etsin tarkentaa näihin kasvoihin

automaattisesti, kun ne tulevat näkyviin etsimeen.

Salama

Salaman avulla voit ottaa valokuvia, kun valaistusolosuhteet ovat heikot tai kun kuvassa

on taustavalo. Seuraavat valinnat ovat käytettävissä, kun napautat kameran näytön

kohtaa :

Auto

Kamera määrittää automaattisesti, vaatiiko valaistus salaman käyttöä.

Täyttösalama

Käytä tätä asetusta, kun tausta on kohdetta kirkkaampi. Se poistaa ei-toivotut tummat varjot.

Punasilmäisyyden vähenn.

Vähentää silmien punaista väriä valokuvia otettaessa.

Pois päältä

Salama ei ole käytössä. Joskus kuvanlaatu on parempi ilman salamaa, vaikka valaistus olisi heikko.

Hyvän valokuvan ottaminen ilman salamaa edellyttää vakaata kättä. Käytä vitkalaukaisinta, jotta

valokuvista tulee tarkkoja.

Soihtuvalaistus

Taskulamppu tai kameran valo on päällä, kun otat valokuvia.

Kuvausohjelman valitseminen

Valmiiksi ohjelmoituja kuvausohjelmia käyttämällä voit määrittää kameran asetukset

nopeasti yleisiä kuvaustilanteita varten. Kamera määrittää puolestasi erinäisiä asetuksia,

jotka sopivat valittuun kuvaustilanteeseen. Tämä takaa parhaan mahdollisen valokuvan

kuvaustuloksen.

Pois päältä

Kuvausohjelman valinta on poissa käytöstä ja valokuvia voidaan kuvata manuaalisesti.

Pehmeä iho

Kuvaa kasvoja tehosteita käyttämällä.

Pehmeä kuva

Käytä valokuvien kuvaamiseen pehmeillä taustoilla.

Liike-epäteräv. vähennys

Käytä kameran tärinän minimointiin hämärässä kuvattaessa.

82

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Maisema

Käytä maisemakuvien ottamiseen. Kamera tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin.

Vastavalon korjaus HDR

Käytä suurikontrastisten valokuvien yksityiskohtien parantamiseen. Sisäinen taustavalonkorjaus

analysoi kuvan ja säätää sitä automaattisesti, jotta saisit täydellisesti valaistun kuvan.

Yömuotokuva

Käytä yöllä tai huonossa valossa muotokuvia kuvattaessa. Pitkän valotusajan vuoksi kamera on

pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.

Yövalotus

Käytä yöllä tai huonossa valossa kuvia kuvattaessa. Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä

paikoillaan tai asetettava vakaalle alustalle.

Hämärässä ilman jalustaa

Käytä käsivaralta hämärässä otettujen kuvien kuvakohinan ja sumentumisen vähentämiseen.

Suuri herkkyys

Käytä kuvaamiseen ilman salamaa hämärässä. Vähentää sumentumista.

Gourmet

Käytä ruoka-asetelmien kuvaamiseen kirkkaissa väreissä.

Lemmikki

Käytä lemmikkieläinten kuvaamiseen. Vähentää sumentumista ja punasilmäisyyttä.

Hiekkaranta

Käytä meri- tai järvimaisemien kuvaamiseen.

Lumi

Käytä tätä kuvausohjelmaa kirkkaissa ympäristöissä, jotta vältät ylivalottuneet valokuvat.

Juhlat

Käytä sisällä otettaviin valokuviin tiloissa, joissa on hämärää. Tämä kuvausohjelma käyttää taustavaloa

tai kynttilänvaloa. Pitkän valotusajan vuoksi kamera on pidettävä paikoillaan tai asetettava vakaalle

alustalle.

Urheilu

Käytä nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Lyhyt valotusaika pienentää liikkeestä aiheutuvaa

epätarkkuutta.

Asiakirjat

Käytä tekstin tai piirustusten kuvaamiseen. Parantaa ja terävöittää valokuvien kontrastia.

Ilotulitus

Käytä ilotulitusten kuvaamiseen.

Tämä asetus on käytettävissä vain

Manuaalinen-kuvaustilassa.