Sony Xperia E4g - Laitteen näytön peilaus langattomasti televisioruutuun

background image

Laitteen näytön peilaus langattomasti televisioruutuun

Näytön peilauksen avulla laitteen näytön voi esittää televisiossa tai jossakin muussa

suuressa näytössä ilman kaapeliliitäntää. Wi-Fi Direct™ -tekniikka luo langattoman

yhteyden kahden laitteen välille, ja sinä voit nauttia suosikkikuvistasi kotisohvalla. Tällä

ominaisuudella voit myös kuunnella musiikkia laitteeltasi television kaiuttimien kautta.

Television on tuettava Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ -tekniikkaan perustuvaa näytön peilausta,

jotta yllä kuvatut toiminnot toimivat. Jos televisiosi ei tue näytön peilausta, sinun on ehkä

hankittava langaton näyttösovitin erikseen.

Kun käytät näytön peilausta, kuvanlaatu saattaa joskus heiketä, jos laite kokee häiriöitä muista

Wi-Fi® verkoista.

Laitteen näytön peilaus televisioruutuun

1

TV: Ota näytönpeilaustoiminto käyttöön television käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

2

Laite: Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

3

Etsi

Asetukset > Xperia™-yhteydet > Näytön peilaus ja napauta sitä.

4

Napauta

Aloita.

5

Napauta

OK ja valitse laite.

Kun näytön peilaus on käytössä, älä peitä laitteen Wi-Fi-/-antennialuetta.

Television on tuettava Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ -tekniikkaan perustuvaa näytön peilausta,

jotta yllä kuvatut toiminnot toimivat.

Laitteiden välisen näytön peilauksen lopettaminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Asetukset > Xperia™-yhteydet > Näytön peilaus ja napauta sitä.

3

Napauta

Katkaise ja napauta sitten OK.