Sony Xperia E4g - Sisällön jakaminen DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

background image

Sisällön jakaminen DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

Voit katsella ja toistaa laitteeseen tallennettua mediasisältöä muissa laitteissa, kuten

televisiossa tai tietokoneessa. Näiden laitteiden on oltava Digital Living Network Alliancen

sertifioiia DLNA Certified™ -laitteita, ja kaikkien laitteiden on oltava kytketty samaan Wi-

Fi®-verkkoon laitteesi kanssa, jotta sisältöä voidaan jakaa. Voit myös esittää ja toistaa

sisältöä muilta DLNA Certified™ -laitteilta laitteessa.
Kun olet määrittänyt sisällön jakamisen laitteiden välillä, voit esimerkiksi kuunnella

kotitietokoneeseen tallennettuja musiikkitiedostoja laitteessa ja esittää laitteen kameralla

otettuja valokuvia laajanäyttötelevisiossa.

DLNA Certified™ -laitteiden tiedostojen toistaminen laitteessasi

Kun esität filmejä toiselta DLNA Certified™ -laitteelta omassa laitteessasi, toinen laite

toimii palvelimena. Toisin sanoen, se jakaa sisällön verkossa. Palvelinlaitteen oman

sisällönjakotoiminnon on oltava käytössä ja annettava laitteellesi käyttöoikeudet. Sen

täytyy myös olla yhdistetty samaan Wi-Fi®-verkkoon laitteesi kanssa.

Jaetun kappaleen toistaminen laitteessa

1

Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan

Wi-Fi®-verkkoon kuin laitteesi.

2

Napauta kohdassa Aloitusnäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

.

3

Vedä Walkman®-aloitusnäytön vasenta laitaa oikealle ja napauta

Laitteet.

4

Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.

5

Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse toistettava kappale. Kappaleen toisto

käynnistyy automaattisesti.

95

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Jaetun videon toistaminen laitteessa

1

Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan

Wi-Fi®-verkkoon kuin laitteesi.

2

Napauta kohdassa Aloitusnäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

Elokuvat.

3

Vedä Movies-aloitusnäytön vasenta laitaa oikealle ja napauta

Laitteet.

4

Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.

5

Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse toistettava video.

Jaetun valokuvan esittäminen laitteessa

1

Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan

Wi-Fi®-verkkoon kuin laitteesi.

2

Napauta kohdassa Aloitusnäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

Albumi.

3

Vedä albumin aloitusnäytön vasenta laitaa oikealle ja napauta

Laitteet.

4

Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.

5

Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse sieltä esitettävä valokuva.

Laitteesi tiedostojen toistaminen DLNA Certified™ -laitteissa

Ennen kuin voit esittää tai toistaa puhelimen mediatiedostoja toisissa DLNA Certified™ -

laitteissa, laitteen tiedostonjako on asennettava. Laitteita, joiden kanssa jaat sisältöä,

kutsutaan asiakaslaitteiksi. Esimerkiksi televisio, tietokone tai lehtiötietokone voi toimia

asiakaslaitteena. Laite toimii mediapalvelimena, kun se tarjoaa sisältöä asiakaslaitteille.

Kun määrität laitteen tiedostonjaon, sinun on myös annettava käyttöoikeudet

asiakaslaitteille. Kun olet tehnyt niin, kyseiset laitteet on merkitty rekisteröidyiksi.

Käyttöoikeutta odottavat laitteet on merkitty odottaviksi laitteiksi.

Tiedostojenjaon määrittäminen muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

1

Yhdistä laite Wi-Fi®-verkkoon.

2

Napauta Aloitusnäyttö-näytössä ja etsi ja napauta .

3

Napauta ja napauta sitten

Mediapalvelin.

4

Voit kytkeä

Jaa sisältö -toiminnon päälle vetämällä liukusäädintä. tulee näkyviin

tilariville. Laite voi nyt toimia mediapalvelimena.

5

Yhdistä tietokone tai muu laite samaan Wi-Fi®-verkkoon laitteen kanssa.

6

Laitteen tilariville tulee ilmoitus. Avaa ilmoitus ja määritä kullekin laitteelle

käyttöoikeudet.

DLNA™-tiedostonjaon asennusohjeet vaihtelevat asiakaslaitteesta riippuen. Lisätietoja saat

asiakaslaitteen käyttöoppaasta. Jos laite ei pysty muodostamaan yhteyttä verkossa olevaan

asiakaslaitteeseen, tarkista että Wi-Fi®-verkko toimii.

Voit avata valikon

Mediapalvelin myös kohdasta Asetukset > Xperia™-yhteydet >

Mediapalvelin. Jos suljet näkymän Mediapalvelin, tiedostonjakotoiminto jää käyntiin taustalle.

Tiedostojenjaon lopettaminen muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Asetukset > Xperia™-yhteydet > Mediapalvelin ja napauta sitä.

3

Vedä kohdan

Jaa sisältö liukusäädintä vasemmalle.

Odottavan laitteen käyttöoikeuksien valinta

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Asetukset > Xperia™-yhteydet > Mediapalvelin ja napauta sitä.

3

Valitse laite

Odottavat laitteet -luettelosta.

4

Valitse käyttöoikeustaso.

Rekisteröidyn laitteen nimen vaihtaminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Asetukset > Xperia™-yhteydet > Mediapalvelin ja napauta sitä.

3

Valitse laite

Rekisteröidyt laitteet-luettelosta ja valitse sitten Vaihda nimi.

4

Kirjoita laitteen uusi nimi.

96

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Rekisteröidyn laitteen käyttöoikeustason vaihtaminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Asetukset > Xperia™-yhteydet > Mediapalvelin ja napauta sitä.

3

Valitse laite

Rekisteröidyt laitteet -luettelosta.

4

Napauta

Vaihda käyttöoikeustasoa ja tee valinta.

Apua sisällön jakoon muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Asetukset > Xperia™-yhteydet > Mediapalvelin ja napauta sitä.

3

Napauta .

Tiedostojen toisto DMR (Digital Media Renderer) -laitteella

DLNA™-tekniikan ansiosta voit työntää laitteeseen tallennettua mediasisältöä toiseen

laitteeseen, joka on yhdistetyt samaan Wi-Fi®-verkkoon. Toisen laitteen on myös

kyettävä toimimaan DMR (Digital Media Renderer) -laitteena ja pystyttävä renderöimään,

tai toistamaan, laitteesta saatua sisältöä. DMR-laitteita ovat esimerkiksi TV, jossa on

DLNA-ominaisuus, tai PC, jossa on Windows® 7 tai tuoreenpi käyttöjärjestelmä.

DMR:n käyttöönottoasetukset riippuvat laitteesta. Lisätietoja on DMR-laitteen käyttöoppaassa.

Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM) -suojattua sisältöä ei voi toistaa DMR (Digital Media

Renderer) -laitteessa, joka hyödyntää DLNA™-tekniikkaa.

Laitteen valokuvien ja videoiden esittäminen DMR-laitteessa

1

Varmista, että olet asentanut DMR-laitteen oikein ja että se on yhteydessä samaan

Wi-Fi®-verkkoon kuin laitteesi.

2

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

3

Etsi ja napauta

Albumi.

4

Selaa niiden valokuvien tia videoiden kohdalle, jotka haluat esittää, ja avaa ne.

5

Avaa työkalupalkki napauttamalla näyttöä ja napauta ja valitse DMR-laite, jonka
kanssa sisältö jaetaan. Valittua sisältöä aletaan toistaa aikajärjestyksessä

valitsemassasi laitteessa.

6

Voit katkaista yhteyden DMR-laitteenseen napauttamalla ja valitsemalla

Katkaise. Tiedosto lakkaa soimasta DMR-laitteessa mutta jatkaa soimista

laitteessasi.

Voit myös jakaa laitteen puhelimesi Movies-sovelluksesta napauttamalla videota ja
napauttamalla sitten

.

Laitteen musiikkikappaleen soittaminen DMR-laitteella

1

Varmista, että olet asentanut DMR-laitteen oikein ja että se on yhteydessä samaan

Wi-Fi®-verkkoon kuin laitteesi.

2

Napauta kohdassa Aloitusnäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

.

3

Valitse musiikkiluokka ja selaa jaettavan kappaleen kohdalle ja napauta sitten

kappaletta.

4

Napauta ja valitse se DMR-laite, jonka kanssa haluat jakaa sisältösi. Kappale
toistetaan automaattisesti valitsemassasi laitteessa.

5

Voit katkaista yhteyden DMR-laitteeseen napauttamalla ja valitsemalla laitteen.

Kappale lakkaa soimasta DMR-laitteessa mutta jatkaa soimista laitteessasi.