Sony Xperia E4g - Sähköpostitilin asetukset

background image

Sähköpostitilin asetukset

Sähköpostitilin poistaminen laitteesta

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Sähköposti.

3

Paina ja napauta sitten

Asetukset.

4

Valitse tili, jonka haluat poistaa.

5

Napauta

Poista tili > OK.

64

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Saapuneet-kansion tarkistustiheyden muuttaminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Sähköposti.

3

Napauta ja napauta sitten

Asetukset.

4

Valitse tili, jonka saapuneet-kansion tarkastustiheyttä haluat muuttaa.

5

Napauta

Tarkistusväli > Tarkistusväli ja tee valinta.

Automaattisen Poissa-vastauksen asettaminen Exchange Active Sync -tilille

1

Napauta kohdassa Aloitusnäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

Sähköposti.

2

Paina ja napauta sitten

Asetukset.

3

Valitse se EAS (Exchange Active Sync) -tili, jolle haluat asettaa Poissa toimistosta -

automaattivastauksen.

4

Napauta

Poissaoloviesti.

5

Ota toiminto käyttöön vetämällä liukusäädin kohdan

Poissaoloviesti vierestä

oikealle.

6

Merkitse tarvittaessa

Aseta aikaväli -valintaruutu ja aseta automaattisen

vastauksen aikajakso.

7

Kirjoita Poissa-viesti viestin tekstikenttään.

8

Vahvista napauttamalla

OK.