Sony Xperia E4g - Sisältö

background image

Sisältö

Aloittaminen................................................................................... 6

Tietoja tästä käyttöoppaasta............................................................... 6
Laitteen yleiskuvaus............................................................................ 6
Kokoaminen........................................................................................7
Näytönsuoja........................................................................................9
Laitteen ensimmäinen käynnistyskerta.................................................9
Miksi Google™-tili tarvitaan?............................................................. 10
Laitteen akun lataaminen...................................................................10

Perusteiden oppiminen................................................................ 12

Kosketusnäytön käyttö......................................................................12
Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen.................................... 14
Aloitusnäyttö..................................................................................... 14
Sovellusnäyttö...................................................................................16
Siirtyminen sovelluksissa................................................................... 17
Piensovellukset................................................................................. 17
Lisäohjelmat......................................................................................18
Pikakomennot ja kansiot................................................................... 19
Taustakuva ja teemat........................................................................ 20
Ruutukaappauksen ottaminen...........................................................21
Tila ja ilmoitukset............................................................................... 21
Tilarivin kuvakkeet............................................................................. 22
Sovellusten yleiskuvaus..................................................................... 24

Sovellusten lataaminen................................................................ 26

Sovellusten lataaminen Google Play™ -palvelusta.............................26
Sovellusten lataaminen muista lähteistä.............................................26

Internet ja verkot.......................................................................... 27

Webin selaaminen............................................................................. 27
Internet- ja MMS-asetukset .............................................................. 27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Mobiilidatayhteyden jakaminen..........................................................30
Tiedonkäytön hallinta.........................................................................30
Mobiiliverkkojen valitseminen.............................................................31
Erillisverkot (VPN).............................................................................. 32

Tietojen synkronointi laitteessa.................................................... 33

Synkronointi online-tilien kanssa........................................................33
Microsoft® Exchange ActiveSync® -synkronointi..............................33

Perusasetukset.............................................................................35

Asetusten käyttäminen...................................................................... 35
Ääni, soittoääni ja äänenvoimakkuus................................................. 35

2

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

SIM-korttisuojaus ............................................................................. 36
Näyttöasetukset................................................................................ 37
Daydream......................................................................................... 37
Näyttölukko.......................................................................................38
Kieliasetukset.................................................................................... 39
Päivämäärä ja aika............................................................................ 39
Äänenlaadun parantaminen...............................................................40

Tekstin kirjoittaminen................................................................... 41

Näyttönäppäimistö............................................................................ 41
puhelinnäppäimistö........................................................................... 42
Tekstin syöttäminen äänisyöttötoiminnolla......................................... 43
Tekstin muokkaaminen..................................................................... 43
Xperia-näppäimistön mukauttaminen................................................ 44

Soittaminen.................................................................................. 45

Puhelujen soittaminen....................................................................... 45
Puheluiden vastaanottaminen............................................................46
Meneillään olevat puhelut.................................................................. 47
Puhelulokin käyttäminen....................................................................48
Puheluiden siirtäminen toiseen numeroon..........................................48
Puheluiden rajoittaminen................................................................... 49
Useat puhelut....................................................................................49
Neuvottelupuhelut............................................................................. 50
Vastaaja............................................................................................ 50
Hätäpuhelut...................................................................................... 51

Yhteystiedot ................................................................................ 52

Yhteystietojen siirtäminen.................................................................. 52
Yhteystietojen hakeminen ja tarkasteleminen.....................................53
Yhteystietojen lisääminen ja muokkaaminen...................................... 54
Terveydentilaa koskevien tietojen ja hätätilanneyhteystietojen
lisääminen......................................................................................... 55
Suosikit ja ryhmät..............................................................................56
Yhteystietojen lähettäminen...............................................................57
Kaksinkertaisten merkintöjen välttäminen yhteystietosovelluksessa... 57
Yhteystietojen varmuuskopioiminen...................................................57

Viestintä ja keskustelu..................................................................59

Viestien lukeminen ja lähettäminen.................................................... 59
Viestien järjestäminen........................................................................ 60
Soittaminen viestistä......................................................................... 61
Viestintäasetukset............................................................................. 61
Pikaviestintä ja videokeskustelut........................................................61

Sähköposti................................................................................... 62

Sähköpostin asetusten määrittäminen...............................................62

3

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Sähköpostiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen........................62
Sähköpostin esikatseluruutu..............................................................63
Sähköpostiviestien järjestäminen....................................................... 64
Sähköpostitilin asetukset...................................................................64
Gmail™.............................................................................................65

Musiikki ....................................................................................... 66

Musiikin siirtäminen laitteeseen .........................................................66
Musiikin kuunteleminen..................................................................... 66
Walkman®-aloitusnäytön valikko.......................................................67
Soittolistat......................................................................................... 68
Musiikin jakaminen............................................................................ 69
Äänen tehostaminen......................................................................... 69
Visualisoija ........................................................................................69
Musiikin tunnistaminen TrackID™-tekniikalla..................................... 69

FM-radio.......................................................................................72

Radion kuunteleminen.......................................................................72
Suosikkiradiokanavat........................................................................ 73
Ääniasetukset................................................................................... 73

Kamera......................................................................................... 74

Valokuvien ottaminen ja videoiden tallentaminen............................... 74
Kasvontunnistus................................................................................75
Smile Shutter™ -tekniikan käyttäminen hymyilevien kasvojen
kuvaamiseen..................................................................................... 75
Maantieteellisen sijainnin lisääminen valokuviin.................................. 76
Kameran yleiset asetukset.................................................................76
Still-kameran asetukset..................................................................... 80
Videokameran asetukset................................................................... 83

Albumin valokuvat ja videot......................................................... 86

Valokuvien ja videoiden näyttäminen................................................. 86
Valokuvien ja videoiden jakaminen ja hallinta..................................... 87
Valokuvien muokkaaminen valokuvanmuokkaussovelluksella............ 88
Videoiden muokkaaminen Movie Creator -sovelluksella..................... 89
Valokuvien ja videoiden piilottaminen.................................................89
Albumin aloitusnäytön valikko............................................................89
Valokuvien näyttäminen kartalla.........................................................90

Videot........................................................................................... 93

Videoiden katsominen Movies-sovelluksessa.................................... 93
Videosisällön siirtäminen laitteeseen ................................................. 94
Videosisällön hallinta......................................................................... 94

Liitettävyys................................................................................... 95

Laitteen näytön peilaus langattomasti televisioruutuun.......................95
Sisällön jakaminen DLNA Certified™ -laitteiden kanssa..................... 95

4

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Langaton Bluetooth®-tekniikka......................................................... 97

Aikaa säästävät älykkäät sovellukset ja toiminnot..................... 100

Lisävarusteiden ja asetusten hallinta Smart Connectilla....................100

Matkustaminen ja kartat.............................................................102

Paikannuspalveluiden käyttäminen.................................................. 102
Google Maps™ ja navigointi............................................................102
Tiedonsiirron käyttäminen matkoilla................................................. 103
Lentokonetila.................................................................................. 104

Kalenteri ja herätyskello............................................................. 105

Kalenteri..........................................................................................105
Herätyskello.................................................................................... 106

Tuki ja huolto..............................................................................109

Laitteen tuki.................................................................................... 109
Tietokonetyökalut............................................................................109
Laitteen päivittäminen......................................................................110
Kadonneen laitteen etsiminen .........................................................111
Laitteen tunnistenumeron etsiminen................................................ 112
Akku ja virranhallinta........................................................................112
Muisti ja tallennustila........................................................................114
Tiedostojen hallinta tietokoneella..................................................... 115
Sisällön varmuuskopioiminen ja palauttaminen................................ 116
Diagnostiikkatestien suorittaminen laitteessa................................... 118
Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen.........................118
Laitteen kierrättäminen.................................................................... 120
Palveluiden ja ominaisuuksien rajoitukset.........................................120
Juridiset tiedot................................................................................ 120

5

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.