Sony Xperia E4g - Neuvottelupuhelut

background image

Neuvottelupuhelut

Neuvottelupuhelussa tai usean osallistujan puhelussa voit keskustella vähintään kahden

henkilön kanssa.

Lisätietoja siitä, montako osallistujaa neuvottelupuheluun voi lisätä, saat verkko-

operaattoriltasi.

Neuvottelupuhelun soittaminen

1

Napauta puhelun aikana .

2

Valitse toisen osallistujan numero ja napauta . Ensimmäinen osallistuja asetetaan

pitoon.

3

Lisää toinen osallistuja neuvottelupuheluun napauttamalla .

4

Voit lisätä osallistujia puheluun toistamalla vaiheet 1 - 3.

Yksityisen keskustelun käyminen neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

1

Napauta kokouspuhelun aikana

Hallinta.

2

Napauta sen osallistujan puhelinnumeroa, jonka kanssa haluat käydä yksityisen

keskustelun.

3

Voit lopettaa yksityisen keskustelun ja palata neuvottelupuheluun napauttamalla

.

Osallistujan vapauttaminen neuvottelupuhelusta

1

Napauta kokouspuhelun aikana

Hallinta.

2

Napauta vapautettavan osallistujan vieressä.

Neuvottelupuhelun lopettaminen

Napauta neuvottelupuhelun aikana

Lopeta neuvottelupuhelu.