Sony Xperia E4g - Puhelulokin käyttäminen

background image

Puhelulokin käyttäminen

Puheluloki sisältää vastaamattomat , vastatut ja soitetut puhelut.

Vastaamatta jääneiden puheluiden näyttäminen

1

Jos et ole vastannut puheluun, tulee näkyviin tilariville. Vedä tilariviä alaspäin.

2

Napauta

Vastaamatta jäänyt puhelu.

Puhelulokissa olevaan numeroon soittaminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Puhelin. Puhelulokinäkymä tulee näkyviin näytön yläosaan.

3

Voit soittaa numeroon suoraan napauttamalla numeroa. Voit muokata numeroa

ennen soittamista koskettamalla numeroa ja pitämällä sitä alhaalla ja napauttamalla

sitten

Muokkaa numeroa ennen soittoa.

Voit soittaa numeroon myös napauttamalla >

Soita takaisin.

Puhelulokissa olevan numeron lisääminen yhteystietoihin

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Puhelin. Puhelulokinäkymä tulee näkyviin näytön yläosaan.

3

Kosketa numeroa, pidä sitä alhaalla ja napauta sitten

Lisää yhteyshenkilöihin.

4

Napauta haluamaasi yhteystietoa tai napauta

Luo uusi yhteystieto.

5

Muokkaa yhteystietoja ja napauta

Valmis.

Puhelulokin piilottaminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Puhelin.

3

Napauta >

Piilota puheluloki.