Sony Xperia E4g - Xperia-näppäimistön mukauttaminen

background image

Xperia-näppäimistön mukauttaminen

Kun syötät tekstiä näyttönäppäimistöllä, voit käyttää näppäimistöasetuksia ja muita

tekstinsyöttöasetuksia, joiden avulla voit määrittää kirjoituskielten valinnat, tekstin

ennakoinnin ja korjauksen, automaattisen välistyksen ja pisteet. Näppäimistö voi opetella

kirjoitustyylisi sähköpostisovellusten ja muiden sovellusten tietojen perusteella. Mukana

on myös mukautusopas, joka opastaa yleisimpien asetusten tekemisessä, jotta pääset

nopeasti alkuun.

Näyttönäppäimistön asetusten käyttö

1

Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta .

2

Napauta , napauta

Näppäimistöasetukset ja muuta sitten asetuksia haluamallasi

tavalla.

3

Jos halut lisätä kirjoituskielen tekstinsyötölle, napauta

Kielten kirjoittaminen ja

merkitse asiaankuuluvat valintaruudut.

4

Vahvista napauttamalla

OK.

Sanaehdotusasetusten muuttaminen

1

Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta .

2

Napauta ja napauta sitten

Näppäimistöasetukset> Sanaehdotukset.

3

Valitse vaihtoehto.

Syöttötavan valitseminen

1

Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilariviä

alaspäin ja napauta sitten

.

2

Valitse vaihtoehto.

Kirjoitustyylin käyttäminen

1

Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta .

2

Napauta ja napauta sitten

Näppäimistöasetukset > Käytä kirjoitustyyliäni ja

valitse lähde.

Näppäimistöasettelun valitseminen

Näyttönäppäimistöön saatavilla olevia eri asetteluja ei välttämättä saa kaikilla kielillä.

1

Kun kirjoitat tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta .

2

Napauta ja napauta sitten

Näppäimistöasetukset.

3

Napauta

Kielten kirjoittaminen ja napauta sitten .

4

Valitse näppäimistöasettelu.

5

Vahvista napauttamalla

OK.

44

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.