Sony Xperia E4g - Akku ja virranhallinta

background image

Akku ja virranhallinta

Laitteessa on kiinteä akku. Voit seurata akun kulutusta ja nähdä, mitkä sovellukset

käyttävät eniten virtaa. Voit poistaa tai rajoittaa sovelluksia ja aktivoida erilaisia

virransäästötiloja, jotta akku kestäisi pitempään. Voit myös näyttää arvion jäljellä olevasta

akkuajasta ja säätää akkuasetuksia parantaaksesi suorituskykyä ja saada akun

kestämään kauemmin.

112

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Akun kulutuksen hallinta

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta > Sovelluksen virrankulutus. Näyttöön

avautuu yhteenveto, jossa luetellaan sovellukset, joilla on suuri tietoliikenteen

määrä tai joita et ole käyttänyt pitkään aikaan.

3

Tarkista tiedot ja toimi sitten vaaditulla tavalla; voit esimerkiksi poistaa sovelluksen

tai rajoittaa sen käyttöä.

Eniten akkutehoa käyttävien sovellusten esittäminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta > Akun käyttö.

Arvioidun akun keston esittäminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta.

Virransäästötilat

Voit käyttää useita eri virransäästötiloja, jotka pidentävät laitteen akun kestoa:

STAMINA-tila

Poistaa Wi-Fi®- ja matkapuhelindatayhteyden käytöstä, kun näyttö on

sammunut, ja rajoittaa laitteen suorituskykyä. Kun tämä tila on käytössä, tilarivillä

näkyy -kuvake.

Ultra STAMINA -tila

Rajoittaa laitteen toiminnot vain perustehtäviin, kuten puheluihin ja tekstiviestien

lähettämiseen. Kun tämä tila on käytössä, tilarivillä näkyy

-kuvake.

Akkuvirran säästötila

Muuttaa laitteesi toimintamallia esimerkiksi säätämällä näytön kirkkautta ja näytön

aikakatkaisua, kun akun lataus laskee alle tietyn prosenttimäärän. Kun tämä tila

on käytössä, tilarivillä näkyy

-kuvake.

Sijaintipohjainen Wi-Fi

Määrittää laitteen ottamaan Wi-Fi®-toiminnon käyttöön vain, kun laite on

tallennetun Wi-Fi®-verkon alueella.

Aseta taustatiedot jonoon Optimoi lähtevän tiedonsiirron lähettämällä tietoja vain ennalta määritetyin

aikavälein, kun näyttö on sammunut.

Virransäästötilan aktivoiminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta .

3

Voit aktivoida haluamasi tilan vetämällä asianmukaisen liukusäätimen oikealle tai

merkitsemällä asianmukaisen valintaruudun ja vahvistamalla tarvittaessa.

4

Jos käytettävissä ei ole liukusäädintä tai valintaruutua, napauta haluamasi tilan

nimeä ja vahvista tarvittaessa.

STAMINA-tilan ominaisuuksien yleiskuvaus

STAMINA-tilan ominaisuuksien avulla voit optimoida laitteen akun suorituskyvyn:

Laajennettu valmiustila Estä sovellusten tiedonsiirto poistamalla Wi-Fi®- ja matkapuhelindatayhteys

käytöstä, kun näyttö on sammutettuna. Voit määrittää, että joitakin sovelluksia ja

palveluja ei keskeytetä, kun tämä toiminto on käytössä.

STAMINA-kello

Estä verkkoyhteyksien luonti tilanteissa, joissa painelet usein virtapainiketta

kellonajan tarkistamiseksi.

Laajennettu käyttö

Rajoita laitteen suorituskykyä käytön aikana.

STAMINA-tilan ominaisuuksien aktivointi

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta ja napauta sitten STAMINA-tila.

3

Aktivoi STAMINA-tila, jos se ei ole aktiivinen.

4

Merkitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat

aktivoida, ja napauta pyydettäessä

Aktivoi.

113

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

STAMINA-tilassa suoritettavien sovellusten valitseminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta ja napauta sitten STAMINA-tila.

3

Aktivoi STAMINA-tila, jos se ei ole aktiivinen.

4

Varmista, että valintaruutu

Laajennettu valmiustila on valittuna ja napauta sitten

Valmiustilassa aktiiviset sovellukset > Lisää sovelluksia.

5

Siirry vasemmalle tai oikealle nähdäksesi kaikki sovellukset ja palvelut ja merkitse

sitten suoritettavien sovellusten valintaruudut.

6

Kun olet valmis, napauta

Valmis.