Sony Xperia E4g - Juridiset tiedot

background image

Juridiset tiedot

Sony E2003/E2006/E2053

Sony Mobile Communications Inc. tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöoppaan sitoumuksetta. Sony

Mobile Communications Inc. saattaa tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätäsmällisten tietojen tai

laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta.

Mahdolliset muutokset sisällytetään tämän käyttöoppaan uusiin painoksiin. Kaikki kuvat on tarkoitettu vain

havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse laitetta.
Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki

muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen anneta, pidätetään.

Lisätietoja on osoitteessa

www.sonymobile.com/us/legal/.

Tässä käyttöoppaassa saatetaan viitata kolmansien osapuolien toimittamiin palveluihin tai sovelluksiin. Tällaisten

ohjelmien tai palvelujen käyttö saattaa edellyttää erillistä rekisteröitymistä kolmannen osapuolen toimittajan

palveluun, johon saattaa liittyä lisäkäyttöehtoja. Jos käytät sovelluksia kolmannen osapuolen Web-sivustossa tai sen

kautta, lue tällaisten Web-sivustojen käyttöehdot ja sovellettava tietosuojakäytäntö etukäteen. Sony ei takaa

minkään kolmannen osapuolen Web-sivustojen tai tarjottujen palvelujen saatavuutta tai laatua.
Mobiililaitteellasi voi ladata, tallentaa ja lähettää edelleen ulkopuolista sisältöä, kuten soittoääniä. Kolmansien

osapuolten oikeudet, kuten tekijänoikeudet, voivat rajoittaa sisällön käyttöä tai estää sen käytön. Sony ei ole

vastuussa ulkopuolisesta sisällöstä, jota lataat mobiililaitteeseesi tai lähetät siitä eteenpäin. Vahvista ennen minkään

ulkopuolisen sisällön käyttöä, että suunnittelemasi käyttötapa on luvallinen. Sony ei takaa ulkopuolisen sisällön tai

muun kolmannen osapuolen toimittaman aineiston tarkkuutta tai laatua. Sony ei ole missään tapauksessa

vastuussa ulkopuolisen sisällön tai muun kolmannen osapuolen toimittaman aineiston luvattomasta käytöstä.
Lisätietoja on osoitteessa

www.sonymobile.com.

Tietyt Microsoftin immateriaalioikeudet suojaavat tätä tuotetta. Suojattujen tekniikoiden levittäminen tai käyttäminen

on kiellettyä ilman Microsoftin lupaa.
Sisällön omistajat suojaavat immateriaaliomaisuuttaan, mukaan lukien tekijänoikeudet, Windows Median

digitaalisten oikeuksien hallintatekniikalla (WMDRM). Tämä laite käyttää WMDRM-suojattua sisältöä WMDRM-

ohjelmistolla. Jos WMDRM-ohjelmisto ei pysty suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää Microsoftia

peruuttamaan WMDRM-ohjelmistosta toiminnot, joilla se toistaa tai kopioi suojattua sisältöä. Tämä toimintojen

peruuttaminen ei vaikuta suojaamattomaan sisältöön. Kun lataat suojatun sisällön käyttöoikeuksia, hyväksyt, että

Microsoft saattaa sisällyttää käyttöoikeuksiin kumousluettelon. Sisällön omistajat saattavat vaatia, että päivität

WMDRM:n, jos haluat käyttää heidän sisältöään. Jos kieltäydyt päivityksestä, et voi käyttää päivitystä edellyttävää

sisältöä.
Tämän tuotteen käyttöoikeus myönnetään visuaalisen MPEG-4-patentin ja AVC-patenttikannan käyttöoikeuksien

perusteella. Käyttöoikeus myönnetään kuluttajalle henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön seuraaviin

käyttötarkoituksiin: (i) visuaalisen MPEG-4-standardin (MPEG-4-video) tai AVC-standardin (AVC-video) mukaiseen

videosisällön koodaukseen sekä (ii) henkilökohtaista ja ei-kaupallista toimintaa harjoittavan kuluttajan tai sellaisen

videopalvelun, jolla on MPEG LA:n myöntämä käyttöoikeus MPEG-4- ja AVC-videoiden tarjoamiseen, koodaamien

MPEG-4-videoiden ja AVC-videoiden koodauksen purkamiseen. Käyttöoikeutta ei myönnetä suoraan tai

epäsuorasti mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. Saat lisätietoja, mukaan lukien lisätiedot käyttöoikeuksista,

kaupallisesta käytöstä, sisäisestä käytöstä sekä mainostuskäytöstä, MPEG LA L.L.C:ltä. Siirry osoitteeseen

www.mpegla.com. MPEG Layer-3 -äänikoodauksen purkutekniikkaa käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin

luvalla.
SONY MOBILE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN PUHELIMEEN TALLENNETTUJEN

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN (MUKAAN LUKIEN MM. YHTEYSTIETOJEN, MUSIIKKIKAPPALEIDEN JA

KUVIEN) MENETYKSESTÄ, PYYHKIMISESTÄ JA/TAI YLIKIRJOITTAMISESTA, KUN SE JOHTUU LAITTEEN

120

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

PÄIVITYKSESTÄ, JOKA ON SUORITETTU JOLLAIN MUULLA TAVALLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA TAI

ASIAKIRJASSA KUVATAAN. SONY MOBILEN TAI SEN TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUU KAIKISTA VIOISTA,

MENETYKSISTÄ JA KANNETOIMISTA (RIIPPUMATTA SIITÄ, TEHDÄÄNKÖ NE SOPIMUKSEN ALAISESTI VAI

OIKEUDENLOUKKAUKSEN SEURAUKSENA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LAIMINLYÖNNIT JA MUUT

VASTAAVAT) EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT LAITTEESTA.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään.

121

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.