Sony Xperia E4g - Sisällön varmuuskopioiminen ja palauttaminen

background image

Sisällön varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Yleisesti ottaen, valokuvia, videoita ja muuta henkilökohtaista sisältöä ei tulisi tallentaa

ainoastaan laitteen sisäiseen muistiin. Jos laitteelle tapahtuu jotain tai se katoaa tai

varastetaan, sen sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja ei saada takaisin. Suositellaan,

että teet varmuuskopioita Xperia™ Companion -ohjelmistolla, joka tallentaa tietosi

turvallisesti ulkoiselle laitteelle. Tätä suositellaan erityisesti, kun päivität laitteesi

ohjelmiston uuteen Android-versioon.
Backup & Restore -sovelluksella voit tehdä nopeasti online-varmuuskopion

perusasetuksista ja tiedoista Google™-tililläsi. Tällä sovelluksella voit myös

varmuuskopioida tietoja paikallisesti, esimerkiksi laitteessa olevalle SD-kortille tai

ulkoiselle USB-muistilaitteelle.

On erittäin tärkeää, että muistat salasanan, jonka valitsit varmuuskopioidessasi tietoja. Jos

unohdat salasanan, tärkeiden tietojen (kuten yhteystietojen ja viestien) palauttaminen voi olla

mahdotonta.

Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneelle

Xperia™ Companion -ohjelmistolla voit varmuuskopioida laitteen tiedot PC- tai Apple

®

Mac

®

-tietokoneelle. Näillä varmuuskopiointisovelluksilla voit varmuuskopioida seuraavan

tyyppistä tietoa:

Yhteystiedot ja puhelulokit

Viestit

Kalenteri

Asetukset

Mediatiedostot, kuten musiikki ja videot

Valokuvat ja muut kuvat

Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneella

1

Varmista, että Xperia™ Companion -ohjelmisto on asennettu PC- tai Apple

®

Mac

®

-tietokoneeseen.

2

Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

3

Tietokone: Avaa Xperia™ Companion -ohjelmisto. Tietokone tunnistaa laitteesi

hetken kuluttua.

4

Valitse päänäytöstä

Backup (Varmuuskopio).

5

Varmuuskopioi laitteesi tiedot näytön ohjeiden mukaisesti.

116

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Tietojen palauttaminen tietokoneella

1

Varmista, että Xperia™ Companion -ohjelmisto on asennettu PC- tai Apple

®

Mac

®

-tietokoneeseen.

2

Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

3

Tietokone: Avaa Xperia™ Companion -ohjelmisto.

4

Napsauta

Palauta-painiketta.

5

Valitse varmuuskopiointitiedosto varmuuskopiointitietueista, napauta

Palauta ja

palauta tiedot laitteellesi näytön ohjeiden mukaisesti.

Tietojen varmuuskopiointi varmuuskopiointi- ja palautussovelluksella

Tietoja ei välttämättä voi varmuuskopioida ja palauttaa eri Android-versioiden välillä esimerkiksi

päivitettäessä Android-versiosta 4.3 versioon 4.4. Tämä määräytyy laitteeseesi asennetun

varmuuskopiointi- ja palautussovelluksen version mukaan. Jos käytössäsi on kuitenkin

varmuuskopiointi- ja palautussovelluksen versio 2.0 (tai uudempi), tietoja voi palauttaa

päivitysversiosta toiseen. Voit tarkistaa varmuuskopiointi- ja palautussovelluksen versiotiedot

kohdasta

Asetukset > Sovellukset > Kaikki > Varmuuskop. ja palautus.

Varmuuskopiointi- ja palautussovelluksen avulla voit varmuuskopioida tiedot

manuaalisesti tai tallentaa tiedot säännöllisesti käyttämällä automaattista

varmuuskopiointitoimintoa.
Varmuuskopiointi- ja palautussovellusta suositellaan tietojen varmuuskopiointiin ennen

tehdasasetusten palautusta. Tällä sovelluksella voi varmuuskopioida seuraavanlaisia

tietoja laitteen SD-korttiin:

Kirjanmerkit

Puhelulokit

Yhteystiedot

Keskustelut

Kalenteritiedot

Automaattisen varmuuskopiointitoiminnon määrittäminen

1

Jos varmuuskopioit SD-kortille, varmista että SD-kortti on asetettu laiteeseen

asianmukaisesti.

2

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

3

Etsi

Varmuuskopiointi ja palautus ja napauta sitä.

4

Voit ottaa automaattisen varmuuskopioinnin käyttöön vetämällä liukusäädintä

oikealle.

5

Voit valita varmuuskopioinnin aikavälin napauttamalla ja valitsemalla haluamasi

aikavälin.

6

Valitse varmuuskopiointitiedostojen tallennuspaikka napauttamalla > .

7

Valitse varmuuskopioitavat tietotyypit merkitsemällä asianmukaiset valintaruudut.

8

Jos haluat tallentaa asetuksesi, napauta .

Sisällön varmuuskopioiminen manuaalisesti

1

Jos varmuuskopioit SD-korttiin, varmista, että SD-kortti on asetettu oikein

laitteeseen.

2

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

3

Etsi

Varmuuskopiointi ja palautus ja napauta sitä.

4

Napauta

Man. varmuuskopionti ja valitse sitten varmuuskopiointikohde ja

varmuuskopioitavat tietotyypit.

5

Napauta

Jatka.

6

Kun tiedot on varmuuskopioitu, napauta

Valmis.

117

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Varmuuskopioidun sisällön palauttaminen

1

Jos palautat sisältöä SD-kortilta, varmista, että SD-kortti on asetettu oikein

laitteeseen.

2

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

3

Etsi

Varmuuskopiointi ja palautus ja napauta sitä.

4

Napauta

Palauta tiedot nyt ja valitse sitten palautuslähde ja palautettavat

tietotyypit.

5

Napauta

Jatka.

6

Kun sisältö on palautettu, napauta

Valmis.

Muista, että kaikki varmuuskopion luomisen jälkeen tietoihin ja asetuksiin tehdyt muutokset,

ladatut sovellukset mukaan lukien, poistetaan palautustoiminnon yhteydessä.