Sony Xperia E4g - Yhteystietojen lisääminen ja muokkaaminen

background image

Yhteystietojen lisääminen ja muokkaaminen

Yhteystiedon lisääminen

1

Napauta Aloitusnäyttö-näytössä ja napauta sitten .

2

Napauta .

3

Jos olet synkronoinut yhteystiedot yhden tai useamman tilin välillä ja lisäät

yhteystietoja ensimmäistä kertaa, valitse tili, johon yhteystieto on tarkoitus lisätä.

Voit myös napauttaa

Phone contact, jos haluat ainoastaan käyttää yhteystietoa ja

tallentaa sen laitteeseen.

4

Kirjoita tai valitse haluamasi yhteyshenkilön tiedot.

5

Kun olet valmis, napauta

Valmis.

Kun olet valinnut synkronointitilin kohdassa 3, kyseinen tili näkyy oletustilinä, kun seuraavan

kerran lisäät yhteyshenkilön. Kun tallennat yhteyshenkilön tiettyyn tiliin seuraavan kerran,

kyseinen tili näkyy oletustilinä. Jos olet tallentanut yhteyshenkilön tiettyyn tiliin ja haluat vaihtaa

määritystä, sinun on luotava uusi yhteyshenkilö ja valittava eri tili, johon hänen tietonsa

tallennetaan.

Jos lisäät plusmerkin ja maatunnuksen yhteyshenkilön puhelinnumeron eteen, numeroa ei

tarvitse muokata, kun myöhemmin soitat puheluita muissa maissa.

Yhteystiedon muokkaaminen

1

Napauta Aloitusnäyttö-näytössä ja napauta sitten .

2

Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .

3

Muokkaa haluamiasi tietoja.

4

Kun olet valmis, napauta

Valmis.

Jotkut synkronointipalvelut eivät salli yhteystietojen muokkaamista.

Kuvan yhdistäminen yhteystiedon kanssa

1

Napauta kohdassa Aloitusnäyttö ja napauta sitten .

2

Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .

3

Napauta

ja valitse yhteystiedon kuvan lisäämistapa.

4

Kun olet lisännyt kuvan, napauta

Valmis.

Voit myös lisätä kuvan yhteystiedolle suoraan

Albumi-sovelluksesta. Jos haluat lisätä online-

tilille tallennetun kuvan, kuva on ladattava ensin.

Yhteyshenkilön soittoäänen mukauttaminen

1

Napauta kohdassa Aloitusnäyttö ja napauta sitten .

2

Napauta muokattavaa yhteystietoa ja napauta sitten .

3

Napauta >

Aseta soittoääni.

4

Valitse asetus luettelosta tai napauta ja valitse laitteeseen tallennettu

musiikkitiedosto ja napauta sitten

Valmis.

5

Napauta

Valmis.

Yhteystietojen poistaminen

1

Napauta Aloitusnäyttö-näytössä ja napauta sitten .

2

Koske poistettavaa yhteystietoa (pitkä painallus).

3

Jos haluat poistaa kaikki yhteystiedot, avaa avattava valikko napauttamalla

alanuolta ja valitse

Merkitse kaikki.

4

Napauta ja napauta sitten

Poista.

54

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Omien yhteystietojen muokkaaminen

1

Napauta Aloitusnäyttö-näytössä ja napauta sitten .

2

Napauta

Minä itse ja napauta sitten .

3

Anna uudet tiedot tai tee haluamasi muutokset.

4

Kun olet valmis, napauta

Valmis.

Uuden yhteystiedon luominen tekstiviestistä

1

Napauta kohdassa Aloitusnäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

.

2

Napauta >

Tallenna.

3

Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta

Luo uusi yhteystieto.

4

Muokkaa yhteystiedon tietoja ja napauta

Valmis.