Sony Xperia E4g - Yhteystietojen siirtäminen

background image

Yhteystietojen siirtäminen

Yhteystiedot voidaan siirtää uuteen laitteeseen usealla tavalla. Voit synkronoida online-

tilillä olevat yhteystiedot tai tuoda ne suoraan toisesta laitteesta.

Yhteystietojen siirtäminen tietokoneella

Xperia™ Transfer on sovellus, joka auttaa keräämään yhteystiedot vanhalta laitteelta ja

siirtämään ne uuteen laitteeseen. Xperia™ Transfer, jota voit käyttää Xperia™

Companion -tietokoneohjelmiston sisältä, tukee mobiililaitteita, joissa on iOS/iCloud tai

Android™. Jos vanha laitteesi on iOS-laite, App Matching -ominaisuus ehdottaa, mitkä

Android-sovellukset vastaavat iOS-sovelluksiasi.
Jotta voit käyttää Xperia™ Transferia, tarvitset seuraavat:

Internet-yhteydellä varustettu tietokone.

Uusi Android™-laite.

USB-kaapeli uutta Android™-laitetta varten.

Vanha laite.

USB-kaapeli vanhaa laitetta varten.

Et välttämättä tarvitse vanhaa laitettasi. iOS-laitteet voivat muodostaa yhteyden suoraan

iCloudiin tai käyttää paikallista varmuuskopiota. Jos vanha laite on Sory-laite, voit käyttää

paikallisia varmuuskopioita.

Yhteystietojen siirtäminen uuteen laitteeseen

1

Hae ja lataa Xperia™ Companion (PC- tai Mac

®

-tietokoneella) osoitteesta http://

support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion, jos ohjelmistoa ei ole

vielä asennettu.

2

Avaa asennuksen jälkeen Xperia™ Companion -ohjelmisto, napsauta

Xperia™

Transfer

ja siirrä yhteystiedot asianmukaisten ohjeiden mukaisesti.

Yhteystietojen siirtäminen online-tiliä käyttäen

Jos synkronoit vanhan laitteen tai tietokoneen yhteystiedot online-tilin, kuten Google
Sync™-, Facebook™- tai Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

-tilin, kanssa, voit siirtää

yhteystiedot uuteen laitteeseen kyseistä tiliä käyttäen.

Yhteystietojen synkronointi uuteen laitteeseen synkronointitiliä käyttäen

1

Napauta Aloitusnäyttö-näytössä ja napauta sitten .

2

Napauta ja napauta sitten

Asetukset> Tilit ja synkronointi.

3

Napauta tiliä, jonka kanssa haluat synkronoida yhteystiedot, ja napauta sitten >

Synkronoi nyt.

Yhteystietojen synkronointi synkronointitilin kanssa edellyttää, että kirjaudut kyseiseen tiliin.

Muita tapoja yhteystietojen siirtämiseen

Yhteystiedot voidaan siirtää vanhasta laitteesta uuteen usealla tavalla. Voit esimerkiksi
kopioida yhteystiedot muistikortille, käyttää Bluetooth

®

-tekniikkaa tai tallentaa

yhteystiedot SIM-kortille. Lisätietoja yhteystietojen siirtämisestä vanhasta laitteesta on

asiaankuuluvassa käyttöoppaassa.

Yhteystietojen tuominen muistikortilta

1

Napauta Aloitusnäyttö-näytössä ja napauta sitten .

2

Paina ja napauta sitten

Tuo yhteystieto > SD-kortti.

3

Valitse tuotava tiedosto ja napauta

OK.

52

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Yhteystietojen tuominen Bluetooth

®

-tekniikalla

1

Varmista, että Bluetooth

®

-toiminto on päällä ja laite on näkyvissä.

2

Kun saat ilmoituksen laitteeseen saapuvasta tiedostosta, vedä tilariviä alaspäin ja

hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.

3

Aloita tiedostonsiirto napauttamalla

Hyväksy.

4

Vedä tilariviä alaspäin. Kun siirto on valmis, napauta ilmoitusta.

5

Napauta vastaanotettua tiedostoa.

Yhteystietojen tuominen SIM-kortilta

Jos tuot yhteystiedot SIM-korttia käyttäen, voit menettää tietoja tai yhteystietoja voi olla

päällekkäisiä.

1

Napauta kohdassa Aloitusnäyttö ja napauta sitten .

2

Napauta ja napauta sitten

Tuo yhteystieto > SIM-kortti.

3

Voit tuoda yksittäiset yhteystiedot paikantamalla yhteystiedot ja napauttamalla

niitä. Voit tuoda kaikki yhteystiedot napauttamalla

Tuo kaikki.