Sony Xperia E4g - Control de accesorios e axustes con Smart Connect

background image

Control de accesorios e axustes con Smart Connect

Use a aplicación Smart Connect para establecer a resposta do dispositivo cando se

conecta ou desconecta un accesorio. Por exemplo, pode escoller que se abra sempre a

aplicación de radio FM cando conecte os cascos.
Tamén pode axustar Smart Connect para que lea en voz alta as mensaxes de texto

entrantes. Tamén pode usar a aplicación para establecer que unha acción ou un grupo

de accións específicas se inicien no seu dispositivo a determinadas horas do día. Por

exemplo, se conecta os cascos entre as 7 e as 9 da mañá, pode facer que:

Se inicie a aplicación Walkman®.

O navegador web abra o periódico.

O volume do son se estableza en vibración.
Smart Connect tamén lle permite xestionar accesorios como SmartTags e SmartWatch.

Consulte a guía do usuario do accesorio en concreto para obter máis información.

1

Pulsar para ver todos os dispositivos engadidos

2

Engadir un dispositivo ou un evento

3

Ver as opcións do menú

4

Pulsar para ver todos os eventos engadidos

5

Pulsar para activar un evento

6

Pulsar para ver os detalles dun evento

106

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Crear un evento de Smart Connect

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

2

Se está a abrir Smart Connect por primeira vez, pulse

Aceptar para pechar a

pantalla de introdución.

3

Na ficha

Eventos, pulse .

4

Se está a crear un evento por primeira vez, volva pulsar

Aceptar para pechar a

pantalla de introdución.

5

Engada as condicións baixo as que desexa activar o evento. Exemplos de

condicións poderían ser a conexión dun accesorio, un intervalo de tempo

específico ou ambas as dúas.

6

Pulse para continuar.

7

Engada o que quere que pase cando conecte un accesorio e defina o resto de

axustes como desexe.

8

Pulse para continuar.

9

Defina un nome para o evento e despois pulse

Finalizar.

Para engadir un accesorio Bluetooth®, primeiro ten que asocialo co seu dispositivo.

Para editar un evento de Smart Connect

1

Inicie a aplicación Smart Connect.

2

Na pestaña

Eventos, pulse un evento.

3

Se o evento está desactivado, arrastre o control desprazable cara á dereita para

activalo.

4

Pulse

Editar e despois cambie os axustes como desexe.

Eliminar un evento

1

Inicie a aplicación Smart Connect.

2

No separador

Eventos, toque e manteña o evento que desexa eliminar e despois

pulse

Eliminar eventos.

3

Pulse

Eliminar para confirmar.

Tamén pode abrir o evento que desexa eliminar e despois pulsar >

Eliminar eventos >

Eliminar.

Para axustar Smart Connect para que lea en voz alta as mensaxes de texto entrantes

1

Inicie a aplicación Smart Connect.

2

Pulse e logo,

Axustes.

3

Marque a caixa de verificación situada a carón de

Texto a voz e confirme a

activación se é necesario.

Se está activada esta función, todas as mensaxes entrantes son lidas en voz alta. Para

protexer a súa privacidade, é posible que deba desactivar esta característica se utiliza o

dispositivo nun lugar público ou no traballo, por exemplo.

Xestionar dispositivos

Use a aplicación Smart Connect para xestionar diversos accesorios intelixentes que

pode conectar ao dispositivo, como SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset

pro de Sony. Smart Connect descarga calquera aplicación necesaria e tamén atopa

aplicacións de terceiros cando están dispoñibles. Os dispositivos conectados

anteriormente amósanse nunha lista que permite obter máis información sobre as

características de cada dispositivo.

Para asociar e conectar un accesorio

1

Inicie a aplicación Smart Connect. Se está a abrir Smart Connect por primeira vez,

pulse

Aceptar para pechar a pantalla de introdución.

2

Pulse

Dispositivos e logo .

3

Pulse

Aceptar para comezar a procurar dispositivos.

4

Na lista de resultados da busca, pulse no nome do dispositivo que desexe

engadir.

107

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para axustar a configuración dun accesorio conectado

1

Asocie e conecte o accesorio co seu dispositivo.

2

Inicie a aplicación Smart Connect.

3

Pulse

Accesorios, e despois pulse no nome do accesorio conectado.

4

Axuste a configuración que desexe.

108

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.