Sony Xperia E4g - Pantalla de inicio

background image

Pantalla de inicio

A Pantalla de inicio é o punto de inicio para usar o dispositivo. É semellante ao escritorio

nunha pantalla de ordenador. A súa pantalla de inicio pode ter ata sete paneis que se

extenden máis aló do ancho normal da pantalla. O número de paneis na pantalla de

14

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

inicio está representado por unha serie de puntos na parte baixa da pantalla de inicio. O

punto remarcado amosa o panel no que está nese momento.

Para ir á pantalla de inicio

Prema .

Para navegar pola pantalla de inicio

Paneis da pantalla de inicio

Pode engadir novos paneis á pantalla de inicio (ata un máximo de sete paneis) e eliminar

paneis. Tamén pode establecer o panel que quere usar como o panel principal da

pantalla de inicio.

Establecer un panel como panel principal da pantalla de inicio

1

Toque e manteña unha zona baleira na súa Pantalla de inicio ata que o dispositivo

vibre.

2

Toque lixeiramente á esquerda ou á dereita para navegar cara ó panel que quere

establecer como panel principal da pantalla de inicio, logo pulse na esquina

superior do panel.

15

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para engadir un panel á súa pantalla de inicio

1

Toque e manteña unha zona baleira na súa Pantalla de inicio ata que o dispositivo

vibre.

2

Toque lixeiramente cara á esquerda ou á dereita para navegar polos paneis, entón

pulse .

Para eliminar un panel da pantalla de inicio

1

Toque e manteña nun área baleira da súa Pantalla de inicio ata que o dispositivo

vibre.

2

Toque lixeiramente á esquerda ou á dereita para navegar cara ó panel que quere

eliminar, logo pulse .