Sony Xperia E4g - Batería e xestión da enerxía

background image

Batería e xestión da enerxía

O seu dispositivo ten unha batería incorporada. Pode seguir a pista do consumo da

batería e ver as aplicacións que precisan máis dela. Pode quitar ou restrinxir aplicacións

e activar varios modos de aforro de enerxía para sacar o máximo proveito da súa

batería. Tamén pode ver unha estimación do tempo de batería que queda e establecer a

configuración da batería para mellorar o seu rendemento e que dure máis.

Para xestionar o seu consumo de batería

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Xestión de enerxía > Consumo de enerx. da aplic..

Aparece unha descrición xeral coas aplicacións que teñen índices de tráfico de

datos maiores ou as que non se usaron durante moito tempo.

3

Revise a información e actúe como desexe, por exemplo, para desinstalar unha

aplicación ou rentrinxir o seu uso.

Para ver que aplicacións usan máis batería

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Xestión de enerxía > Uso da batería.

Para ver o tempo de batería estimado

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Xestión de enerxía.

Modos de aforro de enerxía

Existen varios modos de aforro de enerxía dispoñibles para utilizar se desexa que a

batería dure máis tempo:

Modo STAMINA

Desactiva a Wi-Fi® e os datos móbiles cando a pantalla está apagada e

restrinxe o rendemento do hardware. Cando se activa este modo aparece
na barra de estado.

Modo Ultra STAMINA

Limita a funcionalidade do seu dispositivo a tarefas principais, como facer

chamadas de teléfono e enviar mensaxes SMS. Cando se activa este modo

aparece

na barra de estado.

Modo de batería baixa

Modifica o comportamento do seu dispositivo para, por exemplo, axustar o

brillo da pantalla e o tempo de espera da pantalla cando o nivel de batería é

inferior a determinada porcentaxe. Cando se activa este modo aparece

na

barra de estado.

Ubicac. bas. en Wi-Fi

Axusta o seu dispositivo para que só active a función Wi-Fi® cando se atopa

dentro da cobertura dunha rede Wi-Fi® gardada.

Pór en cola datos de fondo Optimiza o tráfico saínte cando a pantalla está apagada mediante o envío de

datos a intervalos predefinidos.

Para activar un modo de aforro de enerxía

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Xestión de enerxía .

3

Para activar o seu modo preferido, arrastre o control desprazable relevante cara á

dereita ou marque a caixa de verificación correspondente e confirme se é

necesario.

4

Se non están dispoñibles nin o control desprazable nin a caixa de verificación,

pulse no nome do modo que desexe activar e confirme se é necesario.

Descrición xeral das características do modo STAMINA

O modo STAMINA ten varias características que lle permiten optimizar o rendemento da

batería:

Modo en espera

ampliado

Evita que as aplicacións usen tráfico de datos desactivando a Wi-Fi® e os datos

móbiles cando a pantalla está apagada. Pode excluír algunhas aplicacións e servizos

para que non estean en pausa mentres esta característica está activa.

120

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Reloxo STAMINA

Mantén en pausa as conexións de rede en situacións en que preme con frecuencia a

tecla de acendido para comprobar a hora.

Uso ampliado

Restrinxe o rendemento do hardware mentres vostede usa o dispositivo.

Para activar as características do modo STAMINA

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Xestión de enerxía , e despois Modo STAMINA.

3

Active o modo STAMINA se está desactivado.

4

Marque as caixas de verificación a carón das características que desexe activar,

despois pulse

Activar se se lle pide.

Para seleccionar as aplicacións que se executan en modo STAMINA

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Xestión de enerxía , e despois Modo STAMINA.

3

Active o modo STAMINA se está desactivado.

4

Asegúrese de que a caixa de verificación

Modo en espera ampliado estea

marcada e despois pulse

Aplicacións activas en espera > Engadir aplicacións.

5

Desprácese cara á dereita ou esquerda para ver todas as aplicacións e servizos,

despois marque as caixas de verificación correspondentes ás aplicacións que

desexa executar.

6

Cando remate, pulse

Listo.