Sony Xperia E4g - Localizar un dispositivo perdido

background image

Localizar un dispositivo perdido

118

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Se ten unha conta de Google™, o servizo web my Xperia pode axudar a localizar e

protexer o seu dispositivo en caso de que o perda. Poderá:

Localizar o seu dispositivo nun mapa.

Establecer un aviso incluso se o dispositivo está en modo silencio.

Bloquear de xeito remoto o dispositivo e facer que amose a súa información de contacto

a calquera que o atope.

Como último recurso, baleirar de xeito remoto as memorias interna e externa do

dispositivo.

É posible que este servizo de my Xperia non estea dispoñible en todos os países ou rexións.

Para activar o servizo my Xperia

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Seguridade > my Xperia > Activar.

3

Marque a caixa de verificación e pulse

Aceptar.

4

Se llo solicitan, inicie sesión na conta de Sony Entertainment Network ou cree

unha nova se non ten ningunha.

5

Active os servizos de localizacións no seu dispositivo se esta función non está xa

activada.

Para verificar que o servizo my Xperia pode localizar o seu dispositivo, vaia a

myxperia.sonymobile.com

e inicie sesión usando a conta de Google™ ou a conta de Sony

Entertainment Network que configurou no seu dispositivo.