Sony Xperia E4g - Axustes da pantalla

background image

Axustes da pantalla

Para axustar o brillo da pantalla

1

Desde a pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Pantalla > Brillo.

3

Desmarque a caixa de verificación

Adaptar ás condicións de iluminación se está

marcada.

4

Arrastre o control escorregadizo para axustar o brillo.

Se reduce o nivel de brillo, aumenta o rendemento da batería.

Para establecer a vibración da pantalla ao tocala

1

Desde a pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Son.

3

Marque a caixa de verificación

Vibrar ao tocar. A pantalla agora vibra cando pulsa

nas teclas programables e nalgunhas aplicacións.

Para axustar o tempo de inactividade antes de desactivar a pantalla

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Pantalla > Suspensión.

3

Seleccione unha opción.

Para desactivar a pantalla rapidamente, prema brevemente a tecla de acendido .

Control de contraluz intelixente

O control de contraluz intelixente mantén a pantalla acendida mentres o dispositivo está

na man. Ao pousar o dispositivo, a pantalla apágase segundo o axuste de suspensión

definido.

Activar a función de control de contraluz intelixente

1

Desde a pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Pantalla > Control luz fondo intelix..

3

Arrastre o control desprazable a carón de

Control luz fondo intelix. á dereita.