Sony Xperia E4g - Axustes de acceso

background image

Axustes de acceso

Permite ver e cambiar os axustes do dispositivo desde o menú Axustes. O menú

Axustes é accesible desde o panel de axustes rápidos e a pantalla da aplicacións.

Para abrir o menú de axustes do dispositivo desde a pantalla de aplicacións

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Pulse

Configuración.

Ver información sobre o seu dispositivo

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Verbo do teléfono.

Abrir o panel de axustes rápidos

Con dous dedos, arrastre a barra de estado cara abaixo.

Para seleccionar os axustes que aparecen no panel de axustes rápidos

1

Con dous dedos, arrastre a barra de estado cara abaixo e pulse

Editar.

2

Na barra situada na parte inferior da pantalla, toque e manteña a icona do axuste

rápido que desexe engadir, e a continuación arrástrea e sóltea na parte superior

da pantalla.

Para reorganizar o panel de axustes rápidos

1

Con dous dedos, arrastre a barra de estado cara abaixo e pulse

Editar.

2

Toque e manteña unha icona e móvaa ata a posición que desexe.

3

Pulse

Feito.