Sony Xperia E4g - Data e hora

background image

Data e hora

Pode cambiar a data e a hora no dispositivo.

Para establecer a data manualmente

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Data e hora.

3

Desmarque a caixa de verificación

Data e hora automáticas, se está marcada.

4

Pulse

Axustar a data.

5

Axuste a data desprazándose cara arriba e cara abaixo.

6

Pulse

Establecer.

Para establecer a hora manualmente

1

Desde a súa Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Data e hora.

3

Desmarque a caixa de verificación

Data e hora automáticas se está marcada.

4

Pulse

Axustar a hora.

5

Desprácese cara abaixo ou arriba para axustar a hora e os minutos.

6

Se é preciso, desprácese cara arriba para cambiar de

AM a PM, ou viceversa.

7

Pulse

Establecer.

Para axustar a zona horaria

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Data e hora.

3

Desmarque a caixa de verificación

Zona horaria automática, se está marcada.

4

Pulse

Seleccionar zona horaria.

5

Seleccione unha opción.