Sony Xperia E4g - Mellorar a saída de son

background image

Mellorar a saída de son

Pode mellorar a saída de son que vén dos seus auriculares no seu dispositivo usando as

características como Clear Phase™ e a tecnoloxía xLOUD™.

Uso da tecnoloxía Clear Phase™

Use a tecnoloxía Clear Phase™ de Sony para axustar de xeito automático a calidade de

son que vén dos auriculares internos do dispositivo e obter un son máis claro e natural.

Para mellorar a calidade do son do auricular usando Clear Phase™

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Son.

3

Marque a caixa de verificación

Clear Phase™.

A activación da característica Clear Phase™ non ten efecto nas aplicacións de comunicacións

de voz. Por exemplo, non hai cambios na calidade do son das chamadas de voz.

40

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Uso da tecnoloxía xLoud™

Use a tecnoloxía de filtrado de son xLoud™ de Sony para mellorar o volume do auricular

sen sacrificar a calidade. Obteña un son máis dinámico ao escoitar as súas cancións

preferidas.

Para mellorar o volume do auricular usando xLOUD™

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Son.

3

Marque a caixa de verificación

xLOUD™.

A activación da característica xLOUD™ non ten efecto nas aplicacións de comunicacións de

voz. Por exemplo, non hai cambios na calidade do son das chamadas de voz.

41

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.